435

Do o. Kornela Czupryka [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Nagasaki, 28 II 1933]

Maryja

N[ajprzewielebniejszy] O[jcze] Prowincjale!

PS - O. Florian przesłał kopię listu O. Tymoteusza, o którym N[ajprzewielebniejszy] O. Prowincjał na pewno będzie wiedział. W odpowiedzi posłałem ten list [ 2 ]. Niezależnie od tego przedtem przygotowałem kilka słów do młodzieży [ 3 ] i załączyłem N. O. Generałowi w myśl zasady, by w razie trudności odpowiedzieć ofensywą.

Może lepiej te rzeczy spalić?...

Sprawa zaszła tak daleko, że i o o. Konstantym musiałem jaśniej pisać.

Cześć Niepokalanej, wypogadza się.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek na kopii listu do o. Domenico Tavaniego z 28 II 1933.

[ 2 ] Tj. kopię listu.

[ 3 ] Zob. Pisma, 432.

[ 4 ] O. Konstantym Onoszce.