437

Do o. Floriana Koziury [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Nagasaki, 1 III 1933]

Maryja!

Drogi Ojcze!

że są trudności znak [że] jeszcze więcej musi być Niepokalana znana i kochana. Dlatego te kilka słów wziętych z listu O. Urbana i co o tym myślę posłałem do Prowincjałatu, celem zamieszczenia (o ile to będzie Wolą Niepokalanej) w "Wiadomościach" [ 2 ].

Trudności niech będą tylko okazją do spotęgowania akcji.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do maszynopisu art. św. Maksymiliana pt. Po co i na co to wszystko (Pisma, 1078).

[ 2 ] O. Urbana Cieślaka.

[ 3 ] Zob. "Wiad. z Prow." 3 (1933) 42-43.