439

Do o. Kornela Czupryka [ 1 ]

Oryg.: rkps AN.
[Nagasaki, 3 III 1933]

Maryja!

Najprzewielebniejszy O[jcze] Prowincjale!

Wczoraj po badaniu u o. Konstantego, przyszedł do mnie br. Celestyn, obawiając się, że może wyniknąć z tego badania przeszkoda do ślubów. Powiedziałem mu, by się nie trapił, ale sam napisał list do N[ajprzewielebniejszego] O. Prowincjała, a ja jeszcze dopiszę. Tak też i uczynił.

Poczciwa to dusza z kościami, jak zresztą widać z listu, ale praca w administracji (kierowanie obcojęzyczną administracją) przemęczyła go; dlatego nie był w stanie pracować tam i dałem mu "wakacje", tj. pracę w drukarni, by umysł odpoczął, co też zaraz odbiło się dodatnio na zdrowiu. Zresztą dla Niepokalanej pracując osłabił siły, więc uspokajam go, by nie troszczył się, że i tak śluby dostanie.

br. Maksymilian M-a

[ 1 ] Dopisek do listu br. Celestyna Moszyńskiego z 3 III 1933 do o. Kornela Czupryka.