440

Do o. Kornela Czupryka [ 1 ]

Oryg.: rkps AN.
[Nagasaki, 3 III 1933]

Maryja

Rozmawiamy właśnie z o. Konstantym o sprawie Niepokalanej. - Niechaj Ona sama wszystkim i wszystkimi swobodnie kieruje.

Dołączam fotografię podczas mowy biskupa Hayasaki na miejscu męczeństwa Franciszkanów (Bernardynów) [ 2 ]. Nasze twarze pomiędzy słupem a biskupem.

Benedicite

br. Maksymilian M-a

[ 1 ] Dopisek do listu o. Konstantego Onoszki z 3 III 1933 do o. Kornela Czupryka.

[ 2 ] Zob. Pisma, 219, przyp. 5. Zdjęcie zostało zamieszczone w RN 12 (1933) 147.