441

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Nagasaki, 4 III 1933

Maryja

Najprzewielebniejszy O[jcze] Prowincjale!

Skrupuły mnie opadły, gdym zaglądnął do przepisów Konstytucji po dokonaniu czynności prawnych w związku ze ślubami braci: Celestyna, Romualda i Grzegorza [ 1 ], gdyż trudno tam rozróżnić co "ad validitatem" a co "ad liceitatem" [ 2 ]. Ja zaś ustnie wyraziłem opinię o tych trzech przed głosowaniem. Dlatego jeszcze raz "ad maioren securitatem" [ 3 ] to samo napisawszy, przeczytałem i głosowaliśmy z tym samym wynikiem co posłany uprzednio. Ten papier też - by czasem czegoś nie brakło - do ważności, załączam.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a

PS - Odtąd, patrząc do przepisów, będę je pełnił w tych wypadkach.

[ 1 ] Braci Celestyna Moszyńskiego, Romualda Mrozińskiego i Grzegorza Sirego.

[ 2 ] Co "do ważności", a co "do godziwości".

[ 3 ] "Dla większej pewności".