442

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na papierze ze stemplem znakami japońskimi: Nagasaki-shi Hongochi-machi Mugenzai no Sono.
Nagasaki, 6 III 1933

Maryja!

Droga Mamo!

Na dzień Imienin ślę. z pogańskiej jeszcze ale drogiej sercu ziemi, serdeczne życzenia jednego tylko, tj. jak najdoskonalszego spełnienia zawsze i we wszystkim Woli Bożej za pośrednictwem Niepokalanej i to tak w życiu jak w śmierci i w wieczności. Ponadto nie ma nic wyższego ani doskonalszego.

Nie opowiadam, co się tu dzieje, bo "Rycerz" sporo z tego mówi, a i może, jeżeli Niepokalana zechce, niedługo ustnie poopowiadam.

Z prośbą o modlitwę, bym Niepokalanej nie bruździł

kochający syn

O. Maksymilian M-a Kolbe