442a

Do Niepokalanowa

Oryg.: rkps AN.

[Nagasaki, 6 III 1933]

Telegram

Wymiana dolarów wstrzymana. Słać frankami

Maksymilian

[Adres] Niepokalanów Teresin k[oło] Sochaczewa