443

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. - Druk.: RN 12 (1933) 148.
[Mugenzai no Sono, 7 III 1933]

PS - Maryja! - Nie dopisuję. Czasu brak. Może ustnie opowiem, jeżeli Niepokalana zechce. Tu Niepokalana silną a dobrotliwą ręką prowadzi poprzez ciernie i bezdroża, i przepaście, i cyklony. Diabeł zaś stara się wszelkimi sposobami szkodzić. Do Niej się jednak coraz bardziej staramy przytulić i tak idziemy, czy raczej lecimy szybko naprzód. - Cześć Jej za wszystko.

br. Maksymilian

[ 1 ] Dopisek do listu br. Seweryna Dagisa z 7 III 1933 do współbraci w Niepokalanowie.