445

Do kleryków franciszkańskich we Lwowie [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Mugenzai no Sono, 17 III 1933]

[PS] O. Magistrowi [ 2 ] serdeczne pozdrowienia z prośbą o modlitwę.

Drodzy Bracia! - Jak króciutkie to życie - prawdaż? Jak czas szybko umyka!... Sprzedajmy je a raczej dajmy, ofiarujmy drogo, jak najdrożej. Im więcej cierpień, tym lepiej, bo po śmierci już cierpieć nie można - czas krótki na dowody miłości. A żyjemy tylko raz! [ 3 ]

Ilu z Was pragnie oddać się Niepokalanej bezgranicznie?... Co dzień, ciągle praktycznie oddajemy się Jej, pełniąc Jej wolę wskazaną przez św. Posłuszeństwo i zgadzając się we wszystkim z Jej Wolą. To znaczy być narzędziem w myśl MI. Im więcej nas to kosztuje, tym lepiej, bo dowód silniejszej miłości.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do listu br. kleryka Aleksego Tabaki z 17 III 1933 do kleryków we Lwowie.

[ 2 ] O. Witalisowi Jaśkiewiczowi.

[ 3 ] o. Witalisowi Jaśkiewiczowi

[ 4 ] W oryginale słowa: "tylko raz" - podkreślone dwukrotnie, pisane nadto większymi literami.