445a

Do braci kleryków franciszkańskich w Krakowie [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Mugenzai no Sono, 18 III 1933]

PS - Moi Drodzy! - Życie umyka szybko. - Ani sekunda nie powraca. Spieszny się więc, by dać jak najwięcej dowodów miłości. - Diabeł pozwoli nam na wszystkie świętości, byleśmy tylko odsunęli się od Niepokalanej, Pośredniczki wszelkich łask. Byleby chłodła miłość ku Niej. - Kiedyż każde serce na kuli ziemskiej będzie Jej?

br. Maksymilian M-a

[Dopisek] O. Magistrowi [ 2 ] serdeczne pozdrowienia

z prośbą o modlitwę,

Drodzy Bracia Klerycy, nadziejo przyszłości! Od Was zależy, jakie będą dni przyszłe. I Wy przed Bogiem będziecie za nie odpowiadać. Ale kochając Niepokalaną i co dzień pogłębiając tę miłość łatwo podołacie zadaniom.

Wasz

br. Maksymilian M-a

[ 1 ] Dopisek do listu br. Aleksego Tabaki z 18 III 1933 do kleryków w Krakowie.

[ 2 ] O. Samuelowi Rosenbaigerowi.