453a

Do siedziby MI w Padwie

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie. Dwie karty jednostr. zapis. Dopisek do listu o. Dumitru Lucaci, pisanego na blankiecie z nadr.: Milltia Mariae Immaculatae | Pia Unio a Fratribus Minoribus | Conventualibus | fundata an. 1917 | Sedes Primaria et Directio: Roma (118), Via S. Teodoro 42. - Fotokop.: AN.

[Roma, 6 V 1933]

Maria!

Saluti cordialissimi nell’Immacolata.

Preghiamo che faccia Essa sempre e dovunque quel che vuol Essa, e non noi.

Quest’anno, come 75-esimo dell’apparizione di Lourdes, si "deve" dalla parte dell’Immacolata a noi qualche regalo un po’più grosso. Preghiamo soltanto di non riuscire ad impicciare.

Commiles nell’Immacolata

fr. Massimiliano M-a Kolbe

PS - Vado in Polonia per il Capitolo Provinciale e così mi son fermato un po’ alla Primaria e accanto a me sta proprio adesso il Preside P. Demetrio Lucaciu.

[Przekład polski]

[Rzym, 6 V 1933] [ 1 ]

Maryja!

Najserdeczniejsze pozdrowienia w Niepokalanej.

Módlmy się, aby Ona zawsze i wszędzie czyniła to, czego Ona chce, a nie my.

W tym roku, jako w 75 objawień w Lourdes, powinniśmy się spodziewać jakiego znaczniejszego podarunku od Niepokalanej. Módlmy się tylko, abyśmy nie dali rady Jej przeszkadzać.

Współrycerz w Niepokalanej

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Jadę do Polski na kapitułę prowincja Iną i w ten sposób zatrzymałem się trochę w prymarii, a obok mnie stoi właśnie teraz prezes o. Dumitru Lucaci.

[ 1 ] Św. Maksymilian przybył do Rzymu 5 V 1933, następnego dnia odprawił Mszę świętą w Międzynarodowym Kolegium Serafickim. Chociaż przebywał w Rzymie do 27 V 1933, wydaje się, że sprawę poruszoną w liście chciał załatwić jak najprędzej.

[ 2 ] O. Dumitru Lucaciu był w latach 1932-1934 prezesem MI w Międzynarodowym Kolegium Serafickimw Rzymie.