455

Do o. Floriana Koziury

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Rzym, 14 V 1933

Maryja

Drogi Ojcze!

Przesyłam dwa (już 15 V) obrazki nowo beatyfikowanej bł. Gerosy [ 1 ] dla użytku redakcji.

List Ojca do O. Sekretarza Gen[eralnego] [ 2 ] pokazał mi on w sobotę i w myśl jego instrukcji prywatnych [ 3 ] skleciłem kilka słów i dałem N[ajprzewielebniejszemu] O. Generałowi [ 4 ]. Nikt inny o tym nie wie. Kopię załączam [ 5 ]. Pokazać (może nie posyłać pocztą, lecz przy okazji pokazać) N. O. Prowincjałowi. Nic [ 6 ] nie wspominać o tym w listach do Mugenzai no Sono.

Tutaj Niepokalana coraz bardziej rozjaśnia horyzont. N[ajprzewielebniejszy] O. Generał w sobotę rano nawet powiedział, bym na piśmie podał co chcę [ 7 ], a on wszystko "vi concedo tutto" [ 8 ]. Oczywiście, że ja znowu nie pragnę niczego, jak tylko tego, czego chce Niepokalana i boję się pchać własną wolę (bo niczego innego bać się nie potrzebujemy, gdyż wszystko Niepokalana dopuszcza dla większego dobra).

Bać się tylko możemy, by czasem nie sprzeciwić się Jej Woli, nie zaniedbać czego, czy to z lenistwa, czy z obawy cierpień i upokorzeń, czego Niepokalana od nas chce.

W każdym razie, na wszelki wypadek wykańczać budowę nowicjatu [ 9 ].

Na okładce "Rycerza" majowego nie widzę liter M.I.

Pobędę tu do Wniebowstąpienia Pańskiego [ 10 ]. Tak mi wczoraj powiedział N[ajprzewielebniejszy] O. Generał.

Oczekuję zamówionych figurek Niepokalanej. Zdaje mi się jednak, że nie wystarczą i warto by jeszcze z 5 dosłać.

Niechaj Niepokalana ma nas wszystkich w swej pieczy.

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Równocześnie piszę do N. O. Prowincjała [ 11 ].

Mam bilet do Tarvisio, ale na dalszą podróż groszy mi zabraknie, bom kupił nieco książek. Można cośkolwiek przysłać; ale jeśli trudno, to pożyczę tu.

Serdeczne pozdrowienia Drogim Ojcom, Braciom i Internistom.

Módlmy się, by się stała Wola Niepokalanej.

[Adres na kopercie] Przew[ielebny] O. Gwardian | w Niepokalanowie | OO. Franciszkanie | p[oczta] Teresin Soch[aczewski] | Polonia

[Stempel pocztowy] Roma Ferrovia - 16 V 33

[Pieczęć] Mostra Rivoluzione Fascista | Roma Rivoluzioni Ferrov. 70%

[ 1 ] Św. Wincenta Gerosa (1784-1847) wraz ze św. Bartolomeą Capitanio w 1832 r. założyła Zgromadzenie Sióstr Miłości z Lorere (Włochy), beatyfikowana 7 III 1933 i kanonizowana razem z Bartolomeą 18 V 1950.

[ 2 ] O. Timotheusa Brauchlego.

[ 3 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 4 ] O. Domenico Tavaniemu.

[ 5 ] Kopia listu się nie zachowała. Być może był to tekst, uznany przez redakcję niniejszego wydania Pism za list z ok. 26 X 1932 - por. Pisma, 408. Chodziło tu o założenie nowicjatu kleryków w Niepokalanowie.

[ 6 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 7 ] Zob. przyp. 5.

[ 8 ] Pozwolę Ojcu na wszystko.

[ 9 ] Zob. Pisma, 407, przyp. 1.

[ 10 ] W 1933 r. święto Wniebowstąpienia Pańskiego przypadało 25 V.

[ 11 ] Zob. Pisma, 456.