46

Do br. Alfonsa Kolbego [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Nieszawa, 17 VI 1921

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie

Zapewne, gdy te słowa będziesz czytał, już charakter kapłański będzie widniał w Twej duszy, bo pisała mi Mama, że w święto św. Piotra i Pawła masz być wyświęcony [ 2 ] i że już rozpoczynasz rekolekcje. Najserdeczniejsze "Szczęść Boże" więc Ci przesyłam, jako też i innym razem wyświęconym Ojcom.

W kartce przeznaczonej [dla] MI Kleryków [ 3 ], opisuję trochę, kilka faktów, które mi się tu przydarzyły, i proszę bardzo o modlitwę za tych biedaków, o których nawrócenie się staram, a zwłaszcza tutejszego pastora [ 4 ]. Może być jeszcze z niego tęgi franciszkanin, a kościół protestancki [ 5 ] nadaje się cudnie dla ciągłej adoracji Prz[enajświętszego] Sakramentu. Tylko dać tu Franciszkanki, jak na Kurkowej we Lwowie [ 6 ].

Być może, żem się zanadto przywiązał do kleryków, ale muszę wyznać, że mi trochę za nimi tęskno; jeżeli to będzie wolą Bożą, to się może zobaczymy z początkiem szkolnego roku [ 7 ].

O. Gwardian tutejszy [ 8 ] zamyśla rozpocząć restaurację konwentu, zwłaszcza dachu, bo inaczej lada dzień spadnie nam na nos. - Lud tu bardzo ofiarny, więc co do wiktu mamy się pysznie, gdyż przynoszą w naturze; stąd ja[dam] tyle, aby tylko zakończyć jak najprędzej kurację. Wyglądam teraz aż zanadto dobrze.

Nie zapomnij o mnie w "Memento" Mszy św., bo i ja o Tobie w nim wspominam.

Twój brat

br. Maksymilian M-a Kolbe MI

[ 1 ] Dopisek na początku listu "Dla O. Alfonsa" wskazuje na adresata.

[ 2 ] Nota o. Alfonsa na korespondencji: "29 VI 1921" wskazuje, że list otrzymał akurat w uroczystość św. Piotra i Pawła, tj. w dzień swych świeceń kapłańskich.

[ 3 ] Zob. Pisma, 45.

[ 4 ] Krenz.

[ 5 ] Kościół protestancki w Nieszawie, zbudowany w latach 1879-1884, ostatnio nieczynny (magazyn); rozebrany 1968 r.

[ 6 ] Siostry franciszkanki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu we Lwowie, ul. Kurkowa, adorowały w sposób ciągły Najświętszy Sakrament.

[ 7 ] Św. Maksymilian wrócił z Nieszawy do Krakowa 5 XI 1921 i objął nauczanie kleryków w Seminarium OO. Franciszkanów.

[ 8 ] O. Klemens Żyłka.