476

Do o. Floriana Koziury [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Nagasaki, 13 X 1933]

[PS] Taki list posłałem do Prowincjałatu.

Proszę o modlitwę, by Niepokalana sama pokierowała całą sprawą, jak się Jej podoba. By Jej Wola, a nie nasza w tym wszystkim się stała.

Niechby bracia polecili sprawę Niepokalanej.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek na kopii kalk. własnego listu do o. Anzelma Kubita z 13 X 1933 - zob. Pisma, 475. Na adresata wskazuje uwaga Autora: "Dla O. Gwardiana i Ojców do wiadomości".