477

Do o. Floriana Koziury [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Nagasaki, 13 X 1933]

PS - Popisał br. Celestyn sporo, a ja na razie nie mam czasu do dopisania. Poproszę O. Gwardiana, chociaż i on kuje japońszczyznę na zabój, więc czasu mu też nie zbywa.

I list internistów doszedł (osobno odpiszę), i życzenia "szaleńców" [ 2 ] otrzymałem. Cześć Niepokalanej, że coraz doskonalej raczy opanowywać serca braci. Jeśli czas pozwoli i im jeszcze kilka słów poślę. Na razie cieszę [się] z nimi w Niepokalanej.

Na razie kończę prosząc o modlitwę, by Niepokalana raczyła i tu, i w Indiach, i wszędzie zapanować w duszach.

Wasz

br. Maksymilian

PS - Poprosiłbym o kopię korespondencji obustronnej w sprawie Amalam [ 3 ].

[ 1 ] Dopisek do listu br. Celestyna Moszyńskiego z 13 X 1933 do współbraci w Niepokalanowie.

[ 2 ] Bracia, usiłujący naśladować Świętego w jego bezgranicznym oddaniu się Niepokalanej.

[ 3 ] Indyjskiego Niepokalanowa