477a

Do sekretariatu krajowego MI w Niepokalanowie

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN.
[Mugenzai no Sono, 16 X 1933] [ 1 ]

Maryja!

Przejeżdżając Alpy spotkałem w pociągu p[ana] Jerzego Zajączkowskiego, magistra praw, Warszawa, Lekarska 5, który, skarżąc się na nieregularność komunikacji, prosił o wręczenie listu p[ani] Joannie Lubańskiej (Shanghai - China, 21 Route Pottier c/o Legation of Poland).

O ile by oni jeszcze "Rycerza" nie znali, warto im posłać powołując się na tę okoliczność.

br. Maksymilian

[ 1 ] Data ustalona w oparciu o zapis w pamiętniku z dnia 16 X 1933 - zob. Pisma, 869, C.