479

Do o. Anzelma Kubita [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Nagasaki, 17 X 1933]

Maryja!

Najprz[ewielebniejszy] O[jcze] Prowincjale

Przesyłam "do wiadomości" kopię listu [ 2 ], w którym poruszam też sprawę indyjską. Benedicite

br. Maksymilian

[PS] Kopię listu Arcybiskupa załączyłem [ 3 ].

[ 1 ] Dane z listu o. Kornela Czupryka z 19 X 1933, do którego dopisał się OMK.

[ 2 ] Kopię jw.

[ 3 ] Święty załączył do listu wysłanego do generała zakonu, o. Domenico Tavaniego, kopię listu abpa Pereza, czyli tzw. "consensus" w sprawie Indii - zob. Pisma, 478.