480

Do kleryków franciszkańskich we Lwowie [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Nagasaki, 19 X 1933]

Najserdeczniejsze życzenia wszystkim Braciom Klerykom, by im Niepokalana dopomogła wypełnić to, co w liście popisali [ 2 ].

Wasz

br. Maksymilian M-a

[ 1 ] Dopisek do listu o. Kornela Czypryka z 19 X 1933 do kleryków franciszkańskich we Lwowie.

[ 2 ] W liście z 1 IX 1932 klerycy pisali m.in.: "Jako Rycerze Niepokalanej, bojownicy Jej chwały, chcemy dla Niej pracować, sterać w Jej służbie swoje siły, a na żądanie i życie dla Niej w ofierze złożyć. [...] Spodziewamy się w niedługim czasie spotkać się na misyjnej placówce, przynajmniej wieluz nas". Zdania te przytacza o. K. Czupryk w swoim liście z 19 X 1933.