481

Do biskupa Stanisława Okoniewskiego w Pelplinie

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Nagasaki, 31 X 1933

Maryja

Ekscelencjo,

Bardzo przepraszam, że pomimo obietnicy danej w Rzymie, nie pokazałem się w Pelplinie. Ale cóż, kiedy zdrowie zawiodło. Jeżdżąc z odczytami [ 1 ] tęgom się przeziębił i musiałem odpokutować.

Co do spraw "beatificandorum" został obecnie w naszej prowincji wyznaczony o. Jerzy Wierdak [ 2 ], magister nowicjuszy w Niepokalanowie. Napiszę więc jemu o całej sprawie B[eati] Ioannis z Łobdowa [ 3 ] i o życzliwości Jego Ekscelencji dla tej sprawy.

U nas roboty moc, bo katolików jeszcze bardzo mało. Obecnie przygotowuję "Rycerza" na grudzień. Wydrukujemy 60 000 egz[emplarzy] i chcemy rozwinąć propagandę. Cześć Niepokalanej za wszystko.

Całując pierścień pasterski proszę o pasterskie błogosławieństwo.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] W czasie pobytu w Polsce, w czerwcu 1933 r., św. Maksymilian wygłosił odczyty misyjnew Gnieźnie, Poznaniu, Krakowie i Warszawie - zob. art. o. Justyna Nazima pt. Trochę wrażeń z wypadówz odczytami misyjnymi O. Maksymiliana, "Wiad. z Prow." 3 (1933) 78-88.

[ 2 ] O. Jerzy Wierdak został referentem spraw beatyfikacyjnych w prowincji OO. Franciszkanóww Polsce.

[ 3 ] Bł. Jana Łobdowczyka. Jego relikwie spoczywają w Chełmnie, na terenie diecezji chełmińskiej.