489a

Do Timotheusa Brauchlego

Oryg.: ms Archiwum Centrum Międzynarodowego MI w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. z odręcznymi adnotacjami oraz trzy załączniki: Odbitka mapy prefektur Cesarstwa Japonii z wpisanymi ręcznie liczbami obrazującymi wysyłkę "Rycerza"; wykaz prefektur i części Cesarstwa z wpisaną liczbą egzemplarzy wysyłanego na ich terytoria "Rycerza" (jedna karta jednostr. zapis.) oraz wykaz liczby egzemplarzy "Rycerza" wysyłanych do różnych krajów świata (jedna karta jednostr. zapis.). - Fotokop.: AN.

[Nagasaki, po 8 XII 1933]

4Conventus in Nagasaki (Japonia)

Fratres Minores Conventuales ex Provincia Polonica in fine mensis Aprilis anni 1930 in Nagasaki venerunt. Ab Ordinario locis S[ua] E[xcellentia] Januario Hayasaka benigne recepti, missionem proeli inceperunt, per typis editionem periodici mensilis pro etnicis destinati s[ub] t[itulo] "Mugenzai no Seibo no Kishi" (Miles Immaculatae). Numero copiarum continuo crescente, in mense Decembri a[nni] 1933 iam 60 000 exemplaria edita sunt, ex quibus circa 40 000 ad stabiles lectores per universum Imperium Japonicum ac extra eius confines mittuntur: reliqua vero lectores nondum stabiles recipiunt.

Conficitur hoc periodicum mensilie in propria typographia Conventus a Fratribus Laicis ex eadem Provincia Polonica.

Familiam Conventus nunc constituunt: 2 Patres et 15 Fratres et 1 Candidatus.

Adnectitur: 1) Carta geographica cum indicazione, quot exemplaria stabiliter mittuntur ad singulas Praefecturas (ken) vel partes Imperii Japonici. 2) Elenchus Praefecturarum vel partium Imperii Japonici cum eadem indicatione. 3) Elenchus numerorum exemplariorum, qui extra confines Imperii Japonici mittuntur.

[Dopisek 1] Nell’anno 1933 abbiamo divulgato in tutto 525 900 exemplari del "Cavagliere" giaponese. - Grazie all’Immacolata.

[Dopisek 2] Alla M.I. vi sono iscritti 172. Corrispondenza 3127.

[fr. Massimiliano M. Kolbe]

[Załącznik 1. Mapa Cesarstwa Japonii z wpisanymi liczbami obrazującymi wysyłkę "Rycerza" do poszczególnych prefektur i części cesarstwa.]

[Załącznik 2] Quanti esemplari del "Cavagliere" giapponese (Mugensaino Seibono Kishi) vanno alle singole prefetture del Giappone o parti del Imperio. (Stato dal 8 di dicembre 1933 a.)

Nagasaki10 927
Tokyo6758
Osaka2288
Hyogo2109
Shizuoka2055
Fukuoka1299
Yamaguchi1163
Akita936
Miyagi819
Kagoshima744
Nigata679
Miyazaki676
Kanagawa649
Kumamoto542
Fukushima480
Kyoto447
Yamagata286
Aichi262
Saga241
Hiroshima226
Oita140
Nagano134
Chiba114
Okayama103
Aomori85
Saitama81
Iwate73
Yamanashi65
Nara58
Tochigi57
Ishikawa49
Gifu48
Ibaragi48
Gumma48
Mie47
Wakayama38
Tottori37
Shimane36
Shiga27
Fukui26
Toyama20
Okinawa6
Chosen - Korea917
Hokkaido716
Shikoku201
Kantoshu121
Taiwan - Formosa96
Karafuto - Sachalin48
Nanyo Mariana Shoto - Isole Marianne del Pacifico8
[totale]37 083

[Dopisek] Noviter venerunt plus quam 3000.

[Załącznik 3] Quanti esemplari del "Cavagliere" giapponese (Mugensaino Seibono Kishi) vanno fuori del Giappone.

(Stato dal 8 di dicembre 1933 a.)

Asia:China272
Manjuria63
I Filipine52
India10
Malakka5
Syam3
Persia3
Borneo1
Annam1
Java1
Sumatra1
Turchia1

413
America:Brasile85
Stati Uniti58
Argentina5
Chile2
Canada2
Peru1
Messico1

154
Europa:Inghilterra33
Francia19
Germania13
Belgio5
U.S.S.R.4
Svizzera4
Italia3
Polonia3
Olanda3
Suezia2
Rumenia2
Spagna1
Lotva1
Austria1

94
Africa4
Australia4

[totale]669

[Przekład polski]

Klasztor w Nagasaki (Japonia)

Bracia Mniejsi Konwentualni z Prowincji Polskiej przybyli do Nagasaki pod koniec kwietnia 1930 r. Łaskawie przyjęci przez Ordynariusza miejsca Yanuario Hayasakę, rozpoczęli misję poprzez wydawanie drukiem miesięcznika przeznaczonego dla tubylców, pod tytułem "Mugenzai no Seibo no Kishi" (Rycerz Niepokalanej).

Wysokość nakładu ciągle wzrasta, tak że w grudniu 1933 r. wydano już 60 000 egzemplarzy, z których 40 000 wysłano do stałych czytelników [rozsianych] po całym Cesarstwie Japońskim i poza jego granicami; resztę zaś otrzymali czytelnicy jeszcze nie stali.

Miesięcznik ten jest wykonywany we własnej drukarni Klasztoru przez braci zakonnych z tej samej Prowincji polskiej.

Rodzinę Klasztoru stanowią: 2 ojcowie, 15 braci i 1 kandydat.

Załącza się: 1) Mapę z zaznaczeniem, ile egzemplarzy stale się wysyła do poszczególnych prefektur (ken) czy części Cesarstwa Japonii. 2) Wykaz prefektur czy części Cesarstwa Japonii z tą samą informacją. 3) Wykaz liczby egzemplarzy, które wysyła się poza granice Cesarstwa Japonii.

[Dopisek 1] W 1933 r. mamy już razem 525 900 rozpowszechnionych egzemplarzy japońskiego "Rycerza". - Dzięki [niech będą] Niepokalanej!

[Dopisek 2] Do MI zapisały się tam 172 [osoby].

[Załatwiono] 3127 korespondencji.

[o. Maksymilian M. Kolbe] [ 1 ]

[Załącznik 1. Mapa Cesarstwa Japonii z wpisanymi liczbami obrazującymi wysyłkę "Rycerza" do poszczególnych prefektur i części Cesarstwa.]

[Załącznik 2] Ile egzemplarzy japońskiego "Rycerza (Mugensaino Seibono Kishi) idzie do poszczególnych prefektur Japonii i do innych części Cesarstwa Japońskiego.

(Stan z dnia 8 grudnia 1933 r.)

Nagasaki10 927
Tokyo6758
Osaka2288
Hyogo2109
Shizuoka2055
Fukuoka1299
Yamaguchi1163
Akita936
Miyagi819
Kagoshima744
Nigata679
Miyazaki676
Kanagawa649
Kumamoto542
Fukushima480
Kyoto447
Yamagata286
Aichi262
Saga241
Hiroshima226
Oita140
Nagano134
Chiba114
Okayama103
Aomori85
Saitama81
Iwate73
Yamanashi65
Nara58
Tochigi57
Ishikawa49
Gifu48
Ibaragi48
Gumma48
Mie47
Wakayama38
Tottori37
Shimane36
Shiga27
Fukui26
Toyama20
Okinawa6
Chosen - Korea917
Hokkaido716
Shikoku201
Kantoshu121
Taiwan - Formosa96
Karafuto - Sachalin48
Nanyo Mariana Shoto - Wyspy Mariany na Pacyfku8
[razem]37 083

[Dopisek] Ostatnio doszło więcej niż 3000.

[Załącznik 3] Ile egzemplarzy japońskiego "Rycerza" (Mugensaino Seibono Kishi) idzie poza granice Japonii.

(Stan z 8 grudnia 1933 r.)

Azja:Chiny272
Mandżuria63
Filipiny52
Indie10
Malakka5
Syam3
Persia3
Borneo1
Annam (Wietnam)1
Jawa1
Sumatra1
Turcja1

413
Ameryka:Brazylia85
Stany Zjednoczone58
Argentyna5
Chile2
Kanada2
Peru1
Meksyk1

154
Europa:Anglia33
Francja19
Niemcy13
Belgia5
ZSRR4
Szwajcaria4
Włochy3
Polska3
Holandia3
Szwecja2
Rumunia2
Hiszpania1
Łotwa1
Austria1

94
Afryka4
Australia4

[razem]669

[ 1 ] Brak podpisu, lecz na autorstwo św. Maksymiliana wskazuje niewątpliwy charakter pisma dopisków.