49

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

[Nieszawa, 18 X 1921] [ 1 ]

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Dziękując za wieści i życzenia odpowiadam na pytania:

1) Po władze [ 2 ] należy napisać do Rzymu w dwa miejsca tj. a) Chiesa del Transito di S. Giuseppe - Porta Trionfale - Roma, i b) Suore del S. Cuore - via Villini - Roma. W pierwszym przyjmuje się na siebie obowiązek odprawienia jednej Mszy św. na rok (w dniu oznaczonym, który można w liście podać) aplikując "pro moribundis" [ 3 ] (szczegóły wyjaśni broszureczka, którą ma O. Jacek i o. magister [ 4 ]. Należy załączyć 50 centesimów za druki. W drugim zaś z nich wpisuje się do "Vittime d`amore" i czyni się, wedle formułki umieszczonej na kartce wpisowej, akt przyjęcia wszystkich cierpień mających nas spotkać w duchu ofiary z miłości. Kartka O. Jacka lub o magistra wyjaśni resztę. Za to otrzymuje się różne władze podane na kartkach wpisowych.

2) Pastor [ 5 ] czyta obecnie biografię Gemmy Galgani. - Módlmy się za niego bardzo, bo jego nawrócenie i innych wielu może pociągnie.

Obecnie przebywa tutaj N. O. Prowincjał [ 6 ]. Jutro pojedzie może do Torunia, by zdjąć plan naszego kościoła [ 7 ].

Plan konwentu i jego remontu w Nieszawie już opracowany. Pół dachu już odnowiono, a robota wciąż posuwa się naprzód, chociaż grubo kosztuje.

Ponieważ N. O. Prowincjał mówił mi, bym nadal zajmował się sprawami naszych świątobliwych, wielebnych i błogosławionych, chociaż nie na całej linii i z całą intensywnością z powodu niecałkowitego jeszcze zdrowia, więc pragnąłbym biografijkę o. Wenantego do skutku doprowadzić. Dlatego prosiłbym, aby mi kto (może br. Krzysztof [ 8 ], jeśli na Kalwarii co zrobił) dokładnie opisał, co w tej sprawie opracowali klerycy na Kalwarii, co po zmarłym znaleźli, gdzie się to znajduje i co zdziałali. O. Dominikowi [ 9 ] za powinszowanie serdeczne "Bóg zapłać". - Jak tam zdrowie br. Bonawentury? Może i ja się niedługo tam zjawię? [ 10 ]

Pisał mi Franuś, odpowiadając na życzenia.

Z prośbą o westchnienie

Twój brat

br. Maksymilian M-a Kolbe

[PS] Pozdrowienie o[ojcom] Jackowi, Dominikowi, Norbertowi, Samuelowi, Jerzemu, Gerardowi, br. Bonawenturze i braciom klerykom, zwłaszcza MI [ 11 ].

[ 1 ] Dnia 18 X 1921 była wizytacja prowincjalska w Nieszawie, o czym wspomina św. Maksymilian w tym liście, dlatego za datę listu przyjęto 18 X 1921.

[ 2 ] List o. Alfonsa z pytaniami zaginął, ale możemy się domyślać, że chodzi o władze przysługujące kapłanom należącym do stowarzyszenia "Pia Unio Primaria a Transitu S. Joseph ad Portam Triumphalem Romae" wyszczególnione w rzymskiej księdze wpisowej MI z 1917 r., 7-12.

[ 3 ] Za konających.

[ 4 ] O. Jacek Wanatowicz, o. Czesław Kellar, magister kleryków profesów w Krakowie.

[ 5 ] Krenz - zob. Pisma, 45.

[ 6 ] O. Alojzy Karwacki, który wizytował klasztor w Nieszawie 18 X 1921.

[ 7 ] O. Karwacki zgromadził wiele materiału do historii OO. Franciszkanów w Polsce, którego już nie zdążył opracować, gdyż zmarł w sile wieku (55 lat). - W Toruniu pracowali OO. Franciszkanie w latach 1239-1557; kościół Najświętszej Maryi Panny, zbudowany w latach 1350-1370, gotycki, trzynawowy; obecnie kościół parafialny.

[ 8 ] Br. Krzysztof Górecki.

[ 9 ] O. Dominikowi Bednarzowi.

[ 10 ] "W końcu października 1921 otrzymałem obediencję do Krakowa i ruszyłem tam 3 listopada. W Krakowie zastałem Milicję dla świeckich w opuszczeniu, bo nie miał się kto nią zająć, ale za to pod ręką o. Bonawentury Podhorodeckiego życie w MI na klerykacie silnym biło tętnem.

Odżyła myśl wydawania czasopisma, tym bardziej że w Nieszawie podczas wizyty O. Prowincjała znowu była mowa o drukowaniu, a nawet o drukarni" (art. Garstka wspomnień o "Rycerzu Niepokalanej" - zob. Pisma, 955).

Myśl wydawania osobnego pisma maryjnego poparł o. Wenanty Katarzyniec, który jeszcze w 1920 r. (3 VI) pisał do św. Maksymiliana: "Kochany Ojcze! Bardzo się ucieszyłem dowiedziawszy się, że Ojciec ma zamiar wydawać pisemko, które by było organem «Milicji Niepokalanej». Oczywiście, całą duszą jestem za tym. [...] O ile jednak rada moja na uwagę zasługiwać będzie, to oświadczyłbym się za tym, by czym prędzej przystąpić do wydawania naszego pisemka" (A. Kolbe OFMConv, Ułomki z życia o. Wenantego Katarzyńca franciszkanina, Niepokalanów 1931, 101). I dalej: "Słowa wstępnego do pisemka MI jeszcze nie napisałem, ale napiszę, o ile tylko będę zdrów" (tamże, 103).

[ 11 ] Zarząd MI w latach 1921/1922: prezes br. Witalis Jaśkiewicz, sekretarz br. Hilary Pracz; członkowie koła: br. Bonawentura Podhorodecki, br. Krzysztof Górecki, br. Józef Wyrostek, br. Seweryn Jagielski, br. Julian Mirochna, br. Apolinary Uchman, br. Hadrian Leduchowski. Do MI należeli również o. magister Czesław Kellar i o. Alfons Kolbe.