49a

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Jedna karta dwustr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 259-260.

Kraków, 18 XI 1921

Drogi O. Broniu!

Przy sposobności niech i do Ciebie dwa słowa prześlę. Otóż dzięki Bogu i Niepokalanej zdrowie mi się poprawiło tak, że mogę miarowo pracować. Wróciłem do Krakowa i ująłem I rok filozofii z historią powszechną. - Co do owych 100 kartek MI, to jeżeli będzie się w Kaliszu zapisywało do MI przyjmując dobrowolne ofiary na rzecz MI, niech służą, ale jeśliby miały tylko na próżno leżeć, to o nie poprosiłbym z powrotem za zwrotem owych 15 m[arek] p[olskich], bo teraz bardzo trudno będzie o drugi nakład i kto wie, czy jedna taka kartka nie kosztowałaby z 10 mp. Ceny mają jeszcze podskoczyć, bo papier drogi okropnie. Takie więc 100 kartek kosztowałoby może z 1000 mp, a może i więcej? Nie wiem. Faktem jednak jest, że kasa MI jest bardzo skromną i nie może ani marzyć o drugim nakładzie. Więc, jeżeli niepotrzebne, niech powrócą.

Może niedługo zacznie wychodzić organ MI (miesięcznik apologetyczno-religijny), a może i coś tercjarskiego z tym się zrobi, tylko że na to trzeba przynajmniej z początku 500 000. Obecnie zbieram (zacząłem) ofiary.

Nie zapomnij o mnie w "memento" wedle umowy, ja Cię i pomiędzy konsekracją Chleba i Wina wspominam.

Twój

br. Maksymilian MI

[Dopisek] Jak przykro widzieć w Krakowie [tyle] świńskich wypożyczalni, a dobrych tak mało. Daj Boże i Mamusia, abyśmy wkrótce i wypożyczalnię wielką otworzyć mogli.

Układać będziemy biografię śp. o. Wenantego; proszę więc przypomnieć sobie i spisać jego słowa i czyny cnotliwe [ 1 ].

Ponieważ zajmuję się trochę naszymi zmarłymi w opinii świętości, prosiłbym o napisanie mi co tylko można o o. M. Franciszku Mielczyckim [ 2 ] zmarłym w Kaliszu w 1675 r.

[ 1 ] O. Wenantego Katarzyńca - zob. Pisma, 44.

[ 2 ] Najprawdopodobniej chodzi o prowincjała o. Franciszka Mielżyńskiego, zmarłego 29 IV 1675 w Poznaniu. O. Franciszka Mielczyckiego nie wymienia ks. K. Kantak we Franciszkanach polskich, t. I-II, Kraków 1937-1938.