494

Do o. Floriana Koziury

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 1 II 1934

Maryja!

Drogi Ojcze,

Kopię tymczasowej ustawy Milicji Niepokalanej przeglądnąłem i oto kilka myśli.

1. Dobrze będzie jasno rozróżnić nazwy MI 1 i MI 2, na przykład: Milicja Niepokalanej i Stowarzyszenie Milicji Niepokalanej. Skróty: MI - SMI (w art. I i IV nazwa "Milicja Niepokalanej" w różnych znaczeniach).

2. Nie wiem dobrze, czemu art. IV daje członkom właściwe miano "Rycerz Maryi"?

3. Bałbym się w myśl art. VII nawet dzieci obojga płci razem zrzeszać, boć już one, jeśli do lat 15, to "supra pubertatem" [ 1 ].

4. Gdyby art. VIII wykreślił słowa "w sprawach dotyczących działalności Koła" zaradziłby możliwemu ograniczeniu kompetencji Protektora.

5. Na ogół część kodeksu o stowarzyszeniach ("sodalitia") musi być brana pod uwagę.

6. Czy "aklamacja", zwłaszcza przy wyborach, nie może stać się źródłem nadużyć?

7. Na zebraniu dorocznym art. XII niech lepiej może dopuści Moderatora (Protektora) do przewodniczenia, bo wybory zarządu.

8. Warto wreszcie dodać, że hasłem jest "Maryja"

Na ogół "tymczasowe ustawy" wykazują dużo włożonej w nie pracy i niemało już - dzięki Niepokalanej - wprawy.

Nieco światła mógłby dorzucić "Przewodnik Krucjaty Eucharystycznej (Rycerstwa Jezusowego)", OO. Jezuici, Kraków. Nie są to jednak ustawy same.

Stowarzyszenie Milicji Niepokalanej (SMI)
(w streszczeniu)

W myśl [art.] III [punkt] 2. Programu członkowie Milicji Niepokalanej mogą organizować się (środek) w stowarzyszenia (nazwa), by skuteczniej (cel Stow[arzyszeń]) osiągnąć wspólnie cel MI w danym stanie, warunkach i okolicznościach.

Na zebraniach (ustawodawcze): 1) regulują, (ustanawiają, skreślają, zmieniają) ustawy w ramach ustaw zasadniczych. 2) Zarząd (wykonawcze) wybierają (zwalniają, zmieniają), który w myśl ustaw danego SMI prowadzi ich (Stowarzyszenie) do celu. 3) Powołują do życia sekcje (organa) dla lepszego wykonania szczegółowych zadań.

Nad kierunkiem czuwa ks. Moderator (Protektor), którego potwierdzenie (wola Niepokalanej) daje ważność czynnościom Stowarzyszenia. - Hasłem "Maryja"; przypomina, odnawia oddanie się Niepokalanej.

Koła Stowarzyszenia współpracują na zjazdach (ważny czynnik jedności działania i rozmachu).

PS - Uważam, że dobrze by było też położyć pewien nacisk na rozwój MI 1 z kanoniczną erekcją, z ks. Dyrektorem i Zelatorami też. Ci Zelatorzy może byliby nielicznymi, ale dobrymi potem członkami Stowarzyszenia. - Niech Niepokalana sama wszystkim pokieruje.

W Niepokalanej i w św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a

[ 1 ] Powyżej [okresu] dojrzewania.

[ 2 ] Odtąd do końca listu rękopis.