495

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN.
[Mugenzai no Sono, 8 II 1934]

Uwaga:

Co do nadruku, na "Rycerzu", niech tak pozostanie jak dotąd. Powody: bo tak było na początku. Nie ma racji zmieniać tego nadruku "drukarnia Rycerza". "Rycerz" jest Milicji, a Milicja - Niepokalanej. My zaś niegodni, nieużyteczni słudzy Niepokalanej administrujemy Jej sprawą.

Co do podziękowań w "Rycerzu"; każda łaska, to nowy dowód potęgi i dobroci Niepokalanej. A więc jest Ona tą prawdziwie, za jaką Ją mamy i że cała religia jest prawdziwa, że Pan Jezus jest Bogiem.

Sprawę księgarni uważam za mniej pilną.

Co słychać z Indiami? - Sprawa nie stoi, ale wpośród beznadziejnych prawie okoliczności posuwa się naprzód. Czekamy na odpowiedź nowego arcybiskupa [ 2 ].

Czy dobrze jest prosić o posłanie na misje? - Ponieważ w Regule powiedziane jest: prosić [ 3 ], a więc w duchu posłuszeństwa doskonalej jest prosić.

Co do sprawy MI w Lidzie: niech ów ksiądz [ 4 ] będzie posłuszny przełożonym swoim - znak, że Niepokalana tak zechce. Przez posłuszeństwo będzie działał właśnie w duchu MI.

Opiera się na MI [ 5 ].

O ile więc nie usunie czegoś, co w myśl zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej należy do istoty, bierze stowarzyszenie to udział w naszej działalności MI.

Owszem, w ten sposób pragniemy przeniknąć wszystkie stowarzyszenia.

Broszury apologetyczne warto by drukować.

O. Maksymilian

[ 1 ] Dane z listu z Mugenzai no Sono, 8 II 1934, do którego tutaj znajduje się dopisek.

[ 2 ] Abpa Josepha Attipetty’ego, który właściwie objął rządy diecezji 15 XI 1934 (według Annuario Pontificio 1935, 279) względnie od stycznia 1935 r. (według Catholic Directory of India, Burma and Ceylon 1936, 361). Abp Perez y Cecilia żył jednak - zob. Pisma, 493, przyp. 4.

[ 3 ] Reguła św. Franciszka z Asyżu, rozdział XII - zob. Źródła franciszkańskie, Kraków 2005, 136.

[ 4 ] Ks. A. Stępniak, prefekt gimnazjum.

[ 5 ] Zdanie niejasne, zwłaszcza wobec braku i oryginału i listu do Świętego.