499

Do o. Domenico Tavaniego

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie ze stemplem znakami japońskimi: Nagasaki-shi Kongochimachi | Mugenzai no Sono. - Fotokop. AN.

Nagasaki, 14 II 1934

G[esù] M[aria] G[iuseppe] F[rancesco]

Reverendissimo Padre Generale

Mettendo in pratica questo di che ho parlato con Ella in punto di partire per Giappone, cioe d`interessarsi del movimento totale di M.I., ho inviato ai M[olto] R[everendi] PP. Provinciali e Superiori delle Missioni una lettera, della quale la copia qui annetto.

Dal tempo del ritorno nel Giappone non e venuto qui né il "Cavaliere" italiano né "La Milizia". Sarebbero caduti?

Da noi l’Immacolata sviluppa la Sua causa nonostante le difficolta e la nostra debolezza ed indegnita.

Ci benedica

fr. Massimiliano M-a Kolbe


[Przekład polski]

Nagasaki, 14 II 1934

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

Wprowadzając w życie to, o czym rozmawiałem z Najprzewielebniejszym Ojcem Generałem tuż przed swoim wyjazdem do Japonii, tj. żeby się interesować światowym ruchem MI, wysłałem do Najprzewielebniejszych Ojców Prowincjałów i Przełożonych misji list, którego kopię tutaj załączam [ 1 ].

Od czasu mego powrotu do Japonii nie dochodzi tutaj ani włoski "Cavaliere", ani "La Milizia" [ 2 ]. Czyżby upadły?

U nas Niepokalana rozwija swą sprawę pomimo trudności i naszej ułomności oraz niegodności.

Z prośbą o błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 3 ]

[ 1 ] Zob. Pisma, 497.

[ 2 ] Zob. Pisma, 469, przyp. 2. Pisma te wychodziły nadal.

[ 3 ] Podpis własnoręczny.