499a

Do Timotheusa Brauchlego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Nagasaki, 14 II 1934

Maria

Reverendissimo Padre Segretario Generale

L’Immacolata La ricompensi per l’invio degli indirizzi, secondo i quali invio in questi giorni una lettera [circolare] ai M. R. P[adri] Provinciali e Superiori delle Missioni. Le invio una copia.

Ci siamo molto rallegrati della notizia, che l’Ufficio e la Festa della Madonna Mediatrice di tutte le grazie sarà ottenuto per tutto l’Ordine. Sarà questo una fonte delle grazie più abbondanti per noi.

Avevo una volta un libro, che trattava della relazione del nostro Ordine all’Immacolata ed era stampato in occasione del 50o anniversario della proclamazione del dogma dell’Immacolata. Se Lei potesse trovarlo et inviarmelo sarei molto grato. - Formato grande.

Credo che sarebbe bene che si studiasse più a fondo questa relazione e si mettesse la cosa in luce per mezzo della stampa.

L’Immacolata nonostante la nostra debolezza ed indegnità colla mano forte porta da noi la Sua causa avanti.

Evviva l’Immacolata!

Indegno nel S[anto] P[adre] Francesco

[P. Massimiliano M-a Kolbe]

[Przekład polski]

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Sekretarzu Generalny

Niech Niepokalana Ojcu wynagrodzi za przesyłkę adresów, pod którymi wyślę w tych dniach list [okólny] do Przewielebnych Ojców Prowincjałów i Przełożonych Misji. Przesyłam Ojcu kopię1.

Ucieszyła nas bardzo wiadomość, że oficjum i święto Matki Bożej Pośredniczki Łask Wszelkich zostanie uzyskane dla całego Zakonu. Będzie to dla nas wszystkich źródłem przeobfitych łask.

Kiedyś miałem książkę traktującą o stosunku naszego Zakonu do Niepokalanej, a wydaną z okazji 50. rocznicy ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia. Jeśliby Ojciec mógł ją odszukać i nadesłać mi, byłbym bardzo wdzięczny. - Duży format [ 2 ].

Sądzę, że byłoby dobrze studiować gruntowniej ten stosunek i naświetlić sprawę za pośrednictwem prasy.

Niepokalana pomimo naszej ułomności i niegodności silną ręką prowadzi u nas naprzód swą sprawę.

Niech żyje Niepokalana!

Niegodny w św. Ojcu Franciszku

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zob. Pisma, 497.

[ 2 ] Chodzi prawdopodobnie o książkę, która znajduje się w bibliotece Niepokalanowa: Nel cinquantesimo anno dalla definizione dogmatica dell’Immacolata Concezione de Maria. Ricordo delle solenni feste celebrate nella parrocchia di S. Francesco d’Albaro (Dicembre 1904), Roma 1904.