500

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie ze stemplem znakami japońskimi: Nagasaki-ahi Hongochi-machi | Mugenzai no Sono.
Nagasaki, 14 II 1934

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale

W myśl błogosławieństwa N[ajprzewielebniejszego] O. Generała [ 1 ] na interesowanie się całym ruchem MI, wystosowałem do N[ajprzewielebniejszych] O[jców] Prowincjałów i Przełożonych misji list, którego kopię "do wiadomości" załączam [ 2 ].

Do Indii w myśl ostatniego listu O. Prowincjała napisałem (kopię załączam) [ 3 ]. Załączyłem też kopię listu Poprzednika [ 4 ].

Niech Niepokalana sama kieruje swą sprawą. Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 5 ]

[ 1 ] O. Domenico Tavani - zob. Pisma, 497.

[ 2 ] Zob. Pisma, 497 (list i ankieta).

[ 3 ] Zob. Pisma, 493.

[ 4 ] List abpa A. Pereza - zob. Pisma, 478, załącznik.

[ 5 ] Podpis własnoręczny.