49b

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Dwie karty dwustr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 261-262.

[Kraków, po 18 XI 1921] [ 1 ]

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Broniu!

Dostałeś mój list? Dołączyłem go zdaje mi się do listu skierowanego do O. Edwarda [ 2 ]. Otóż MI zaczyna potężniej się rozwijać. Dlatego też muszę już trochę zacząć organizację. Weź więc pod swą opiekę cały były zabór pruski (w sprawach MI). Napisz zaraz [ 3 ] czy będziesz mógł podjąć się tego, gdyż inaczej będę zmuszony gdzie indziej się zwrócić. Jeżeli O. Gwardian nie jest temu przeciwny, to zacznij werbować do MI. Masz 100 kartek wpisowych, któreś ode mnie dostał. Gdy te wyjdą, przyślę inne, chociaż teraz już i za nowym nakładem oglądać się muszę. Przy wpisach dołączaj adresy członków, a potem prześlij ich listę wraz z ofiarami do mnie. Jeżeli chcesz, to ci przyślę listę gotową (zrobioną drukarką). Już przez MI zdarzyło się kilka nawróceń: z judaizmu, niedowiarstwa herezji tak się podawał ów pan; da Bóg przez Niepokalaną, że takich faktów będzie więcej.

Obecnie przygotowujemy miesięcznik "Rycerz Niepokalanej". Będzie on organem a zarazem bronią zaczepną. Numer już zredagowany i potwierdzony przez N[ajprzewielebniejszego] O. Prowincjał[a] znajduje się w Konsystorzu. Zebrałem na nakład 30 000, ale na pierwszy nakład trzeba będzie 100 000. Dlatego też żebrzę, gdzie mogę; i Ty czyń podobnie. Poproś bardzo ode mnie O. Gwardiana [ 4 ], by się także ulitował nad tą sprawą i jak najprędzej [ 5 ] z kilka tysiączków przysłał na nakład. Spieszę się, bo O. Jacek [ 6 ] niedługo rusza.

Pamiętasz jeszcze o "Memento" za mnie? Przypominasz sobie te chwile nowicjatu, w których duchowne czytywaliśmy książki? Nie zapominaj "ad invicem" [ 7 ], bo "vita brevis" [ 8 ], a kto pierwszy wyląduje we wieczności, niech drugiego pociągnie.

Jeszcze raz proszę o natychmiastową [ 9 ] odpowiedź co do podjęcia sprawy MI w Poznańskiem.

Twój

br. Maksymilian M-a MI

[Dopisek] "Wesołych Świąt" Tobie, O. Gwardianowi [ 10 ] O. Kustoszowi [ 11 ] jak tam jego oczy?

[ 1 ] Data przyjęta na podstawie treści tego i poprzedniego listu.

[ 2 ] O. Edwarda Kustronia.

[ 3 ] W oryginale wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 4 ] O. Remigiusza Huppenthala.

[ 5 ] Wyrazy podkreślone trzykrotnie.

[ 6 ] O. Jacek Wanatowicz.

[ 7 ] Nawzajem.

[ 8 ] Życie krótkie.

[ 9 ] Wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 10 ] O. Remigiuszowi Huppenthalowi.

[ 11 ] O. Euzebiuszowi Pelcowi.