49d

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Jedna karta dwustr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 262-263.

Kraków, 8 III 1922

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Broniu!

Przepraszam, że tak późno odpisuję na tyle Twej korespondencji, ale i teraz gdy to piszę, zegarek wskazuje 10 god[zinę] 40 m[inut]; tak jestem teraz zajęty "Rycerzem".

Kartek wpisowych nie przesłałem (jak to żądałeś) 200, ale tylko 100, gdyż są one już na wyczerpaniu i na gwałt trzeba wydać nowe, a tymczasem kasa dosyć szczupła, zwłaszcza że teraz wydrukowaliśmy "Rycerza" o 24 stronach bez podwyższenia ceny. Nas ten nakład kosztuje bez poczty około 100 000. Na kwiecień więc zciągam skąd tylko mogę. W tej cenie jako tako mógłby żyć "Rycerz", gdyby wychodził w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy i do tego dążymy.

O Ojcu Wenantym napisz i prześlij mi jak najwięcej pamiętasz, bo na wakacjach będziemy klecić biografię. Niech i inni spiszą, co o nim wiedzą.

Czy przewodniczący MI ma się nazywać kierownikiem lub inaczej, to nie skonkretyzowało się jeszcze - z czasem to przyjdzie.

Twój w Niepokalanej

br. Maksymilian M-a Kolbe MI

[Dopisek] Załączam O. Wenantego dla Ciebie, O. Gwardiana [ 1 ], O. Kustosza [ 2 ], O. Jacka [ 3 ] i br. Piotra [ 4 ]; niech za to wszyscy trochę wspomnień o nim prześlą.

Oremus ad invicem [ 5 ]. Ja Cię w "Memento" umieszczam. Pozdrowienie dla O. Gwardiana, O. Kustosza, O. Jacka i br. Piotra.

[Pieczęć u góry] Milicja Niepokalanej w Polsce

[ 1 ] O. Remigiusza Huppenthala.

[ 2 ] O. Euzebiusza Pelca.

[ 3 ] O. Jacka Wanatowicza.

[ 4 ] Br. Piotra Kujawy.

[ 5 ] Módlmy się nawzajem.