49e

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Dwie karty, jedna dwustr., druga jednostr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przyszłość" 1985 t. 63, 263-264.
Kraków, 11 IV 1922

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Broniu!

Z braku czasu, a może i trochę z braku uporządkowania i zdrowia możem nieraz późno odpowiadał na Twe listy, ale i teraz, gdy to piszę, spora kupka nie załatwionej jeszcze korespondencji, a tu na gwałt trzeba klecić majowy numer. Do tego silna zwyż148 Rok 1922 ka cen w drukarni (o 50%) każe starać się o pokrycie przewidywanych około 180 000 mpna maj. Niech zresztą Niepokalana wszystkim kieruje i czyni, co się Jej podoba, a nie co nam. Może też urządzimy loterię fantową w sali włoskiej na nakład Rycerza. Westchnij też czasem w tej sprawie do naszej niebieskiej Mamusi. - Być może, że będziemy zmuszeni podnieść cenę.

A pamiętasz tam o mnie w "Memento", bo ja Cię wspominam.

Kto zaś z nas pierwszy dostanie się do niebieskiej Ojczyzny, niech drugiego po dobremu lub siłą tam wciągnie - zgoda?

Co do MI, może by nieźle było zacząć już trochę organizacji, wybrać Zarząd (!) i radców z różnych okręgów, a i napocząć, o ile się da, klecić bibliotekę, a raczej wypożyczalnię dla wszystkich, by książki przez ręce zwłaszcza członków, dostały się i do akatolików. Nie od razu się to da, ale pomału Niepokalana dopomoże.

Jak tam tylko o O. Wenantym co sklecicie, to przysyłajcie, bo wakacje już niedaleko.

Kończę, bo pracy mam dużo. Módl się za mnie do Niepokalanej i za wstawiennictwem O. Wenantego, bym Wolę Bożą dobrze wykonywał (a i o moim starszym bracie nie zapomnij) [ 1 ].

Twój

br. Maksymilian M-a

[ 1 ] Franciszku Kolbe.