49f

Do Korneliusza Stroki

Oryg.: brak. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Milicja Niepokalanej w Polsce. - Fotokop.: AN.
Kraków, 10 VI 1922

Wielmożny Panie Nadradco!

Dziś o godz. 5 odbędzie się zaznaczone w czerwcowym numerze zebranie panóww lokalu "Rycerza Niepokalanej", dla omówienia projektu statutu MI drugiego stopnia.

Gdyby Pan Nadr[adca] życzył sobie wziąć w nim udział, to prosimy o łaskawe przybycie.

Z głęb[okim] uszan[owaniem]

O. Maksymilian