50

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka pocztowa jednostr. zapis. z ilustr. i nadr.: Św. Antoni Padewski, Wydawnictwo "MI" OO. Franciszkanów, Kraków. Drukarnia "Czasu".
Kraków, 13 VI 1922

L[audetur] I[esus] Ch[ristus]

Carissime Frater!

P. Guardianus [ 1 ] fecit me ad Te quoad rem sequentem scribere. Vellet ille, ut Tu interroges aliquos (forsan sacerdotes ex Łódź) quisnam sit iste clericus [ 2 ], qui vobiscum profectus est e convento. Ille enim etiam post ferias apud nos habitare vult et P. Guardianus ideo aliquid certi et quid amplius de supradicti patria, fama, conditionibus erga Seminarium etc. scire vult.

P. Guardianus dicit quod si nullum invenies in Łagiewniki qui aliquid sciret, potes hac in causa Seminarium Łodzense visitare et ibi interrogare.

Tuus

fr. Maximilianus

[PS] Saluta P. Felicem et Theophilum.

[Adres] Wielebny Ksiądz | O. Alfons Kolbe | OO. Franciszkanie | w Łagiewnikach | (pod Łodzią)

[Stempel pocztowy] Kr[...] 13 VI 2[...] [ 1 ]

[Przekład polski]

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

O. Gwardian [ 2 ] kazał mi napisać do Ciebie w sprawie następującej: Chciałby on, abyś wypytał (może księży z Łodzi), kim jest ów kleryk [ 3 ], który z wami wyjechał z klasztoru. Chce u nas mieszkać nawet po wakacjach, przeto O. Gwardian chce wiedzieć coś pewnego i coś więcej o jego miejscu pochodzenia, opinii, o stosunku do Seminarium itp.

O. Gwardian mówi, że jeżeli nikogo nie znajdziesz w Łagiewnikach, kto by coś wiedział, możesz w tej sprawie udać się do seminarium Łódzkiego i tam zapytać.

Twój

br. Maksymilian

Pozdrawiam O. Feliksa i O. Teofila [ 4 ].

[ 1 ] Reszta nieczytelna z powodu odklejenia znaczka.

[ 2 ] O. Marian Sobolewski.

[ 3 ] Akta wizytacyjne o. prowincjała A. Karwacklego (Acta Coadunatae Prov., 232-233) i wspomnienia Władysława Brayera z 4 V 1947 wskazują, że był to kleryk diecezjalny Antoni Czechowicz, nauczyciel jęz. francuskiego w wewnętrznej zakonnej szkole średniej w Krakowie. Istniała ona w latach 1921-1922, aby umożliwić uzupełnienie wykształcenia młodym zakonnikom, którzy ze względu na wcześniejsze działania wojenne nie mieli możności w zwykłym trybie przerobić programu gimnazjum.

[ 4 ] O. Feliksa Wilka i o. Teofila Bazana.