51

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Mszana Dolna. Widok ogólny.

Mszana Dolna, 3 VIII 1922

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

List Twój [ 1 ] jeszcze mnie w Krakowie złapał; dziś dopiero tu przybiłem. Nie Muszyna to jednak, ale Mszana Dolna [ 2 ]. Nie opisuję Ci mej jazdy wśród potężnych bałwanów górskich, boć i tchnienia, i miejsca by nie stało.

O. Norbert [ 3 ] dostał już obediencję do Warsz[awy], - Wyobraź sobie humor rekreacyjny z tej okazji. Nasz "warszawiak" odwiedzi przedtem wujka w Sączu i będzie kazał na kalwaryjskim odpuście [ 4 ]. O. Bonawentura ujął za mnie ster wydawnictwa [ 5 ]; mówił, że ostatnimi czasy przechodził przykry psychiczny stan zniechęcenia.

Cześć Niepokalanej.

Twój brat

Maksymilian

[PS] Na dzień Twego Patrona życzenia najserdeczniejsze, byś Mu dorównał i daj Bóg przewyższył, boć na każdym polu postęp ślady wyciska. Czyż Ci mam i cierpień Jego życzyć? - Bez tego ognia dusza nie rozgorzeje, nie zabłyśnie i w tłumie szarzyźnianym zatonie.

By wakacje w spokoju spędzić, dwa miesiące w jedno zlałem w RN [ 6 ].

N. O. Gwardianowi [ 7 ] rąk ucałowanie. O. Florianowi i o. Rajnerowi [ 8 ] pozdrowienia.

[Adres] Wielebny Ojciec | Ks. Alfons Kolbe | OO. Franciszkanie | w Warszawie

[Stempel pocztowy] Mszana Dolna [...] [ 9 ] 8 22

Mój adres: Dom Sióstr "Rodziny Maryi" [ 10 ] | Mszana Dolna | (Z[iemia] Krakowska)

[ 1 ] List z 28 VII 1922.

[ 2 ] Św. Maksymilian przebywał w Mszanie Dolnej od 3 VIII do 2 IX 1922. Dnia 6 IX 1922 odbyło się zebranie niedawno zawiązanego "Koła Mężczyzn" MI w Sali Włoskiej klasztoru Franciszkanów w Krakowie. "Umyślnie przyjechał na nie O. Maks[ymilian] z Mszany i już tam nie wrócił" - pisze w Notatkach o MI, 54, o. Alfons Kolbe.

[ 3 ] O. Norbert Uljasz.

[ 4 ] Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kalwarii Pacławskiej pod Przemyślem gromadził dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Uroczystości odpustowe zaczynały się już 11 VIII. Pogrzeb Matki Bożej obchodzono 13 VIII. Tak jest i obecnie.

[ 5 ] Od stycznia 1922 r. zaczął wychodzić w Krakowie pod redakcją św. Maksymiliana miesięcznik "Rycerz Niepokalanej" jako organ Rycerstwa Niepokalanej. "Ostatecznie zadecydował O. Prowincjał [Karwacki] O. Maksymilianowi, aby wydawał sobie «Rycerza Niepokalanej» osobno od onego spodziewanego pisma tercjarskiego w Wilnie, byle ani konwentu, ani prowincji nie wpędził w długi" - zapisuje o. Alfons w Notatkach o MI pod datą 15 XII 1921. Trzeba było kwestować wśród przyjaciół i znajomych. Mimo to "przy wypłacaniu drukarni za numer styczniowy «Rycerza Niepokalanej» okazał się brak 500 mp" - zob. Pisma, 902.

[ 6 ] Podwójny numer RN sierpień-wrzesień 1922.

[ 7 ] O. Peregrynowi Haczeli.

[ 8 ] O. Florianowi Koziurze i o. Rajnerowi Gościńskiemu.

[ 9 ] Data dzienna nieczytelna.

[ 10 ] Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi (pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi Trzeciego Zakonu św. Franciszka) założył w 1857 r. w Petersburgu bł. Zygmunt Szczęsny Feliński, późniejszy arcybiskup metropolita warszawski, szczególnie oddany Matce Najświętszej. W Mszanie Dolnej mają swój dom od 1920 r.