52

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Św. Antoni Padewski. Wydawnictwo "M.I." OO. Franciszkanów, Kraków. Drukarnia "Czasu".

Kraków, 8 X 1922

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Kartkę piszę, by nie przepłacić, a wydania MI [ 1 ], aby się przypomnieć i zapytać, czy też nie można by tam posłać nieco naszych pocztówek.

Za wspomnienia o naszym Świętym [ 2 ] serdeczne "Bóg zapłać", przeczytano je publicznie na rekreacji u kleryków, ale wiersza [ 3 ], o którym na wstępie wspominasz, nie mogę się doszukać, zapewne czeka jeszcze zlitowania w Nieszawie.

O. Gerard [ 4 ] wrócił z domu. - Jest tu o. Bernardyn Rizzi - przyjechał br. Eliasz [ 5 ], a Fabian [ 6 ] podążył do Lwowa na nowicjat.

W drukarni [ 7 ] zapłaciłem o 50 proc. drożej i pocieszano mnie, że co najmniej o drugie 50 proc. zapłacę więcej na miesiąc obecny. - Byłem w Grodnie, by zbadać tamtejsze stosunki drukarskie [ 8 ]. - Może kupimy zecernię.

Twój brat

Maksymilian M-a

[PS] Niech tu ów wiersz co prędzej przygoni.

Za życzenia "Bóg, przez Niepokalaną, zapłać!"

Książkę francuską o Gemmie Galgani [ 9 ] kupiłem za pieniądze wydane przez poprzedniego O. Gwardiana [ 10 ] - Wacio [ 11 ] mi ją przywiózł [ 12 ]. Spytaj, czy o. Gwardian nie ma do niej pretensji.

[Adres] Wielebny Ksiądz | O. Alfons Kolbe | OO. Franciszkanie | w Nieszawie | (Z[iemia] Warszawska)

[Stempel pocztowy] [...]aków [ 13 ]

[Stempel pocztowy urzędu odbiorczego] Nieszawa 11 X 22

[ 1 ] Św. Maksymilian wydrukował w 1922 r. trzy serie pocztówek wydawnictwa MI. Seria I - podobizna papieża Piusa XI. Seria II - Najświętsza Maryja Panna z podpisem: Królowa Dziewic. Seria III - św. Antoni Padewski. Nakład - nie wiadomy, ale chyba znaczny, bo ogłaszano pocztówki w RN i wysyłano za granicę. Cel: "ażeby usuwać niemoralne pocztówki". Zob. RN 1 (1922) 160. Święty pisze na jednej z nich.

[ 2 ] O. Alfons wysłał spisane przez siebie wspomnienia o zmarłym w opinii świętości o. Wenantym Katarzyńcu, o czym donosi w liście z Nieszawy 2 X 1922.

[ 3 ] Wiersz pióra o. Alfonsa miał wejść do listopadowego numeru RN. Św. Maksymilian przypuszcza, że przez pomyłkę nie został w ogóle wysłany.

[ 4 ] O. Gerard Domka.

[ 5 ] Br. Eliasz Piskorz.

[ 6 ] Br. Fabian Ambroży.

[ 7 ] Drukarnia "Czasu" w Krakowie. Wszystkie numery RN, wychodzące w Krakowie (I-X 1922), drukowane były w tej drukarni.

[ 8 ] Św. Maksymilian był w Grodnie 4 X 1922 w związku z decyzją prowincjała o. A. Karwackiego o przeniesieniu Wydawnictwa do Grodna. O. prowincjał tak sam pisze w aktach wizytacyjnych (Acta Coadunatae Prov., 235): "[...] Podczas wizytacji całą redakcję wraz z o. Maksymilianem przeniosłem do konwentu naszego w Grodnie, gdzie będzie miał i lokal odpowiedniejszy, i czasu więcej, i większą łatwość z drukarniami, a być może, że uda się tam na spółkę z innymi otworzyć własną drukarnię, którą, gdybyśmy posiadali, można by własnymi siłami składać całą gazetkę i inne w niej rzeczy nasze drukować. Druk bowiem w zwykłych drukarniach, wobec niezmiernie wygórowanych wymagań zecerów, staje się w tym czasie prawie niemożliwy". Z początkiem października przyjechał do o. prowincjała gwardian grodzieński o. Tomasz Wilusz i wtedy zapadła ostateczna decyzja przeniesienia.

[ 9 ] Może francuski oryginał Głębi duszy o. Hermana od św. Stanisława.

[ 10 ] Poprzedni gwardian nieszawski to o. Klemens Żyłka. Nowym przełożonym w Nieszawie został o. Stanisław Czeluśniak.

[ 11 ] Był to Wacław Kubacki, pochodzący z Nieszawy, późniejszy profesor UJ, polonista.

[ 12 ] W oryginale po tych słowach św. Maksymilian najpierw napisał: "od p. Kamińskiej", potem przekreślił.

[ 13 ] Reszta nieczytelna z powodu odklejenia znaczka.