512

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Mugenzai no Sono, 6 IV 1934

Maryja!

Najprzewielebniejszy O[jcze] Prowincjale!

Odpowiedź z Indii [ 1 ] nadeszła i przerwała codzienne "wieczne odpoczywanie", któreśmy zanosili za domniemanego Nieboszczyka [ 2 ], by sprawę Indii z góry wykończył.

W myśl więc polecenia N. O. Prowincjała dnia 28 XII ub. r., oprócz oryginału odpowiedzi, podaję i środki utrzymania wedle kan. 496. Nie inne oczywiście jak te, które wskazał św. O. Franciszek w rozdziale VI Reguły i nr 489 Konst[ytucji], tj. "consuetae eleemosynae" [ 3 ] dla sprawy Niepokalanej po całej kulce ziemskiej. Podobnie jak Mugenzai no Sono.

Równocześnie ślę, gdzie się da, prośby o szturm modlitwy.

Z prośbą o seraf[ickie] błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 4 ]

[ 1 ] Zob. Pisma, 510, załącznik.

[ 2 ] Abpa Pereza y Cecilia

[ 3 ] Zwyczajne jałmużny

[ 4 ] Ostatnie zdanie listu i podpis - własnoręczne.