515a

Do o. Timotheusa Brauchlego

Oryg.: brak. Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna kartka jednostr. zapis.
Nagasaki 3 V 1934

Maria

Reverendissimo Padre Segretario Generale

Immacolata La ricompensi per queste due pacchi Libri narranti le lodi dell’Immacolata, che Ella ha avuto la bontà d’inviarli. Ci serviranno molto. - Tante grazie anche a tutti quanti i quali hanno contribuito a questo. Certamente avrà già ricevuta la mia anche con ringraziamento per la biografia della S. Bernadetta.

Le invio anche un articoletto. Sarebbe atto per il "Commentarium"?

Alle domande intorno a M.I. finora ha risposto soltanto, oltre la Primaria, la Provincia d’Ancona, di Transilvania e di Genova. Forse verso la fine di questo mese chiuderò la lista e invierò il risultato a Lei.

Preghiamo adesso per la causa di Amalam nelle India. Diriga tutto l’Immacolata Stessa. Nel Capitolo in Polonia questa causa non era neppure proposta; quindi non ci era nessuna deliberazione.

In S[anto] P[adre] Francesco

[P. Massimiliano Ma Kolbe]

1 adnexum

[Adres] Al Reverendissimo P[adre] M[aestro] T[imoteo] Brauchle | Segretario Gen[erale] | Roma, Ss. Apostoli 51

[Przekład polski]

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Sekretarzu Generalny

Niech Niepokalana Ojcu wynagrodzi za te dwie paczki książek opiewających chwałę Niepokalanej, które Ojciec raczył łaskawie nadesłać. Bardzo się nam przysłużą. Serdecznie dziękuję również tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Z pewnością już chyba Ojciec otrzymał również mój list z podziękowaniem za życiorys św. Bernadety [ 1 ].

Wysyłam Ojcu również artykulik [ 2 ]. Czy będzie się nadawał do "Commentarium"?

Na zapytania w sprawie MI dotąd odpowiedziały tylko, poza prymarią, prowincja ankońska, siedmiogrodzka i genueńska. Może pod koniec bieżącego miesiąca zamknę listę i wynik prześlę Ojcu [ 3 ].

Módlmy się teraz w sprawie Amalam w Indiach. Niech Niepokalana sama wszystkim kieruje. Na kapitule w Polsce ta sprawa nawet nie była wniesiona: stąd nie było na ten temat żadnych obrad.

W św. Ojcu Franciszku

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

1 załącznik

[ 1 ] Zob. Pisma, 502a.

[ 2 ] Zob. Pisma, 1090. Był to artykuł pt. Ante annos 200.

[ 3 ] Zob. Pisma, 547a.