516

Do Sodalicji Mariańskiej uczennic Państwowej Szkoły Handlowej w Tarnowie

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie ze stemplem firmowym: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Hongochi-machi | Nagasaki, Japan | Asia.
Nagasaki, 4 V 1934

Maryja!

P.T. Sodalicja Mariańska Uczennic
przy Państwowej Szkole Handlowej
Tarnów

Za życzliwie skreślony list i za modlitwy w naszej intencji, niech Niepokalana nagrodzić raczy.

Owszem, nie zapominamy o drogiej nam zawsze Ojczyźnie i tych wszystkich wiernych czcicielach Maryi, co to modlitwą i ofiarą wspierali i będą wspierać misje Niepokalanowów: polskiego i japońskiego.

Pragniemy bardzo, by duch misyjny zataczał coraz szersze kręgi i by owocem tego było jak najwięcej powołań misyjnych. A tak się odczuwa brak misjonarzy... W Japonii na 65 milionów pogan [ 1 ] jest tylko dwustu kilkudziesięciu kapłanów - prawda jaka znikoma liczba? Katolików jest trochę więcej niż 100 tysięcy [ 2 ] - ale co to znaczy na takie masy biednych, tak, bardzo biednych pogan. Załączamy niektóre korespondencje od naszych czytelników, niech one powiedzą, co czują szlachetne dusze pogan.

Jest tu dobrobyt materialny, ale co to znaczy w porównaniu z tą nędzą duchową? Robimy, co w naszej mocy, by im pomóc. Wydajemy japońskiego "Rycerza" w nakładzie 60 tys. egz[emplarzy] miesięcznie. Mało to jest, ale na razie na więcej nas nie stać - ufamy Niepokalanej, że widząc nasze nieudolne wysiłki, wesprze nas i swą potęgą sprawi, iż nasza misja prasowa przyniesie odpowiednie rezultaty. Prasa w Japonii stoi na wysokim stopniu, tak że można powiedzieć; Japonia jest "rozczytana".

Nasza uboga kapliczka okazuje się za ciasna, przystąpiliśmy do budowy większej. Pobożni i bardzo gorliwi katolicy japońscy odwiedzają nas nieraz gromadnie i odmawiają wspólnie różaniec. Modlitwa ta jest tu bardzo rozpowszechniona; kochają Matkę Bożą, toteż przetrwali ciężkie próby i prześladowania z przedziwną wytrzymałością i męstwem.

Czy tamtejsze Kółko Misyjne pomyślnie się rozwija? Życzymy czułej opieki Niepokalanej i rozwoju.

O. Maksymilian M-a Kolbe [ 3 ]

[ 1 ] Zob. Pisma, 227, przyp. 3.

[ 2 ] Zob. Pisma, 231, przyp. 4.

[ 3 ] Podpis własnoręczny.