517

Do o. Floriana Koziury

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN.
Mugenzai no Sono, 17 V 1934

Maryja!

Drogi Ojcze,

Pyta br. Cyprian [ 1 ] (24 IV br.): "Czy Ojcowie Kapucyni paryscy mogliby mieć Koło MI - nie dyrekcję i zapisywaliby u siebie do MI ogłaszając przy tym w swoim piśnie". Uważam, że nie możemy im tego odmówić, chodzi nam bowiem bardziej, by jak najprędzej Niepokalana stała się Królową całego świata, niżbyśmy tego wyłącznie my dokonali.

Trzeba jednak dokładnie rozróżnić pomiędzy MI (jak w dyplomiku) Pia Unio, bez organizacji ścisłej, i MI 2, czyli koła MI (więc sodalitae) z organizacją ścisłą. Brak tego rozróżnienia może niepotrzebnie nam wstrzymać szybkie zdobycie świata dla Niepokalanej... MI niechaj się wciągnie wszędzie i do żywych Róż, i do Sodalicji, i do III Zakonu, i do I, i do II Zakonu, słowem, do każdej duszy i to najprędzej (chociaż nie warto głośno wyliczać innych stowarzyszeń, by mniej znający MI się nie obawiali).

MI 2 zaś należy rozwijać roztropnie w tych tylko miejscowościach, gdzie jest to wskazane i nie ma kwitnących, innych stowarzyszeń. Tak więc i Kapucynom paryskim nie warto mówić o kole MI, ale tylko o Pia Unio, jak w dyplomiku. Co do prowadzenia MI, to, o ile pamiętam, udało się to w Poznaniu i we Lwowie o. Jerzemu [ 2 ]. Warto by więc i z nim porozumieć się w tej sprawie.

Prowadzenie jednak takie nie jest obowiązkowe, lecz można je doradzić tylko księżom pragnącym informacji w tym względzie.

Czemuż nakład "Rycerza" opadł na kwiecień do 625 000? [ 3 ]

Gdzieś będzie w Niepokalanowie list, jeden czy dwa, O. Prokuratora Generalnego w sprawie aktu poświęcenia MI [ 4 ] Rad bym mieć odpis, bo klerykom wykładam i o tym nieco.

W Niepokalanej współrycerz

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Studiuję nadesłany mi projekt statutu MI. Po ukończeniu prześlę uwagi. Uważam, że lepiej nie forsować MI 2, ale raczej MI 1 i to, by raczej do nas słali nazwiska, niż gdzie indziej. Kodeks daje dużo uprawnień biskupom w sprawie "associationes fidelium" [ 5 ]. Ale za to MI 1 rozwijać, to jest wpisywać dużo u nas MI 1 i słać "Rycerza" jako organ rozwijający ducha MI

Piszący do mnie z Niepokalanowa może by zaoszczędzali pióra, czasu i atramentu na tytuły.

[ 1 ] Br. Cyprian Grodzki.

[ 2 ] O. Jerzemu Wierdakowi.

[ 3 ] Przypuszczalnie administracja wstrzymała wysyłkę RN tzw. "niestałym", tj. tym, którzy nie zgłaszali się do administracji dłużej niż 2 lata. Nakład RN przed redukcją wynosił od 660 do 690 tys. egzemplarzy.

[ 4 ] List prokuratora generalnego Zakonu OO. Franciszkanów, o. Francesco Saverio D’Ambrosio, z 6 VII 1928 skierowany do św. Maksymiliana w sprawie aktu poświęcenia Matce Bożej w MI wyjaśnia, że określona forma takiego aktu potrzebna jest do zyskania odpustów, a nie do samego wstąpienia do MI. Natomiast zapisanie się do MI jest absolutnie konieczne, by móc korzystać ze wszystkich przywilejów związanych z MI.

[ 5 ] W sprawie stowarzyszeń wiernych.