52a

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Kartka poczt. dwustr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 264-265.
Kraków, 10 X 1922

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Kochany Broniu!

Tak to funkcjonuje po dziadowsku nasza administracja. Jeżeli tylko czego brakuje, proszę zaraz reklamować. W otwartej kopercie i z napisem "reklamacja" nie opłaca się poczty. Sądzę, że reszta już dojść musiała. Za życzenia "Bóg, przez Niepokalaną, zapłać!" Stosunki drukarskie u nas bardzo ciężkie. I dzisiaj strajki; mają ponoć żądać 90% podwyżki. Dlatego poszukuję zecerni i maszynki drukarskiej, by u siebie drukować. Może w Poznaniu się coś nadarzy za milionek. W numerze jest statut "mężczyzn". Pisałeś, że w Poznaniu do MI wstąpiło sporo poważnych mężczyzn. Gdyby więc było trzeba, to Ci prześlę i statuty osobno drukowane. O. Prowincjał1 potwierdził ten statut i na delegata mnie tu wyznaczył. Analogicznie można by i w Poznaniu zrobić. O. Gwardianowi [ 2 ] Sebastianowi [ 3 ] i Jackowi [ 4 ] a i Kustoszowi [ 5 ] pozdrowienia. A pamiętasz o mnie przy Mszy św. - Oremus ad invicem [ 6 ]. Dla wydawnictw bardzo ciężkie czasy i czasopisma upadają, a nawet już ustawanie się poczyna.

Twój

br. Maksymilian M-a MI

[Dopisek] O. Prowincjał mówił, że u was leży dużo mariańskich czasopism niemieckich. Zbierz ich jak najwięcej i co prędzej mi je prześlij, bym mógł nauczyć się układu i mieć trochę materiału. A może by O. Gwardian Remigi zechciał z tego przerabiać artykuliki dla "Rycerza"? Proszę Go o to poprosić, bo tak mi wskazał N[ajprzewielebniejszy]

O. Prowincjał.

[Adres] Wielebny Ojciec | Ks. Bronisław Stryczny | OO. Franciszkanie w Poznaniu

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | OO. Franciszkanie | Kraków

[ 1 ] O. Alojzy Karwacki.

[ 2 ] O. Remigiuszowi Huppenthalowi.

[ 3 ] O. Sebastianowi Radwańskiemu.

[ 4 ] O. Jackowi Wanatowiczowi.

[ 5 ] O. Euzebiuszowi Pelcowi.

[ 6 ] Módlmy się nawzajem.