524

Do br. kleryka Kornela Noskiewicza [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Mugenzai no Sono | Hongochi, Nagasaki | Japan. Asia.
Mugenzai no Sono, 14 VI 1934

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Drogi Bracie

Z radością odczytałem Twój list. Pamiętam, że kilka Polaków w Asyżu mnie witało, choć nie pomnę już nazwisk ani twarzy. Długo nie pisałem, bo tu pracy duży nawał.

Czy ten drugi Polak (Amerykanin) [ 2 ] w kolegium też należy do M.I.? Jak się rozwija sprawa Niepokalanej na terenie kolegium? Czy dużo należy? Czy są też może i odczyty pogłębiające ducha M.I. i zastosowujące go do życia praktycznego, zadań zakonników i naszego Zakonu? [ 3 ]

U nas Niepokalana prowadzi swą sprawę stale naprzód mimo trudności i przeciwności. Im więcej pozwolimy Jej się prowadzić, tym więcej uświęcenia Ona w nas i przez nas zdziała.

Dla pociechy Waszej załączam nieco z listów przetłumaczonych na łacinę, co do nas zdążają z całej Japonii od czytelników. Załączam do listu adresowanego do O. Dyrektora prowincjalnego MI, jako też i ten list, by i on się pocieszył.

Zapewne "Rycerz" japoński już doszedł. Jeżeli nie, to proszę dać znać.

Też nieco fotografii od nas dołączam [ 4 ].

Chciałbym też wiedzieć, którzy z kleryków w Osimo bardziej są zapaleni sprawą Niepokalanej. Jak imiona, nazwiska, narodowość, stan nauki (który rok teologii); też wiek. - A może mógłbym Was wszystkich zobaczyć na jakiej grupowej fotografii całego kolegium.

Odrodzenie Zakonu, to odrodzenie poszczególnych zakonników.

Odrodzenie zakonników, to ich uświęcenie. Uświęcenie zaś jest dziełem łaski. A łask wszystkich Pośredniczką jest Niepokalana. Im więc kto bardziej do Niej się zbliży, tym więcej łask otrzyma.

W św. O. Franciszku współbrat, a w Niepokalanej współrycerz

br. Maksymilian M-a

[ 1 ] Na adresata wskazuje na górze listu uwaga św. Maksymiliana: "Al Fr. Cornelio Noskiewicz". - O. Kornel Noskiewicz, wówczas jeszcze kleryk, był na studiach teologicznych w Osimo we Włoszech.

[ 2 ] O. Bonifacy Nowakowski, również student teologii.

[ 3 ] Wszyscy studenci kolegium w Osimo należeli do MI, nie było jednak zebrań czy odczytów. Również dużo wiernych zapisywało się do MI.

[ 4 ] Fotografie, o których mowa w liście, się nie zachowały.