525

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Mugenzai no Sono | Hongochi. Nagasaki | Japan. Asia.
Mugenzai no Sono, 18 VI 1934

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

I tu daje się coraz bardziej odczuwać potrzeba "Rycerzyka" dla dzieci. Wczoraj zaglądnąłem w tej sprawie do zakonnic prowadzących szkołę. Skośnooka zakonnica, po porozumieniu się z przełożoną, przyniosła odpowiedź twierdzącą.

Czy więc można pomyśleć o rozpoczęciu?

Z prośbą o seraf [ickie] błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a