528

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 22 VII 1934

Najprzewielebniejszy O[jcze] Prowincjale

Prosiłbym o łaskawe wskazanie w myśl Konstytucji ([nr] 426) no i przesłanie - bośmy na misjach - brakujących podręczników do następujących przedmiotów (w myśl [nr] 419): 1) "historia Ordinis nostri", 2) "ascetica", 3) "eloquentia sacra", 4) "lingua Hebraica", 5) "th[eologia] pastoralis", 6) "directio III Ord[inis] S. P. Fr[ancisci]" i 7) exegesis "Novi Testamenti".

Podręczniki nie dotyczące naszego Zakonu (3, 4, 5, 7) są o tyle pilniejsze, że i uczęszczający na wykłady klerycy Japończycy będą musieli się jeszcze o te książki postarać.

W sprawie Indii przesłałem do N[ajprzewielebniejszego] O. Generała kilka słów - kopię dla wiadomości załączam [ 1 ].

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Tu mnożenie konwentów nie jest tak łatwe, bo wiernych mało, a diecezje powierzone przeważnie Zakonom, które poszukują powołań dla siebie i nie czują potrzeby obcych Zakonów na swoim terytorium.

Co do karności, to nie widzę racji, dlaczego by w większym konwencie jak Mugenzai no Sono nie mógł rezydować delegat prowincjalny. W praktyce tak już i jest.

[ 1 ] 1) Historia naszego Zakonu, 2) ascetyka, 3) wymowa święta, 4) język hebrajski, 5) teologia pastoralna, 6) kierownictwo III Zakonu św. O. Franciszka i 7) egzegeza Nowego Testamentu.

[ 2 ] Zob. Pisma, 527