54

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis.

Grodno, 23 X 1922

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Z Grodna już piszę, dokąd z "Rycerzem" przyjechałem w piątek wieczorem [ 1 ]. Jest ta ze mną Antoś i br. Zdzisław [ 2 ]. Jestem zmuszony wydać tylko jeden arkusz, bo inaczej spóźniłbym się o jeszcze dni sporo. Twój więc artykuł złożyłem do teki materiału redakcyjnego, ale w tym numerze jednoarkuszowym miejsca nie stanie. Jest tu i o. Kajetan [ 3 ] na miejsce o. Innocentego [ 4 ]. Miejsce na wydawnictwo (lokal) odpowiednie; maszynka by się tu wygodnie zmieściła. Westchnij też czasem za mnie.

Twój brat

Maksymilian

[Adres] Wielebny Ksiądz | O. Alfons Kolbe | OO. Franciszkanie | w Nieszawie

[Stempel pocztowy] Grodno 27 X 22

[Nadawca] O. Maksymilian | OO. Franciszkanie | Grodno

[ 1 ] Dnia 20 X 1922 - zob. Pisma, 5, przyp. 1.

[ 2 ] Zob. Pisma, 53, przyp. 3.

[ 3 ] O. Kajetan Krzyżanowski.

[ 4 ] Bł. Innocentego Guza.