540a

Do o. Pawła Siwaka TJ

Oryg.: ms Archiwum Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Hongochi-machi | Nagasaki, Nippon. - Fotokop.: AN.
Nagasaki, 22 XII 1934

Maryja

Przewielebny Księże Profesorze

Wyczytałem w "Przeglądzie Powszechnym" o referacie Księdza na temat świadomości naszej ze stanowiska najnowszych badań psychologicznych [ 1 ].

Bardzo byłbym wdzięczny Księdzu za przesłanie nam treści tego referatu, gdyż przydałaby się ona w naszej pracy prasowej dla pogan. Wydajemy tu miesięcznik pt. "Mugenzai no Seibo no Kishi", który drukuje się obecnie w 65 000 egzemplarzy i w przeważającej części dostaje się w ręce pogan.

Życząc szczęśliwego Nowego Roku, pozostaje sługa w Chrystusie

O. Maksymilian M-a Kolbe
franciszkanin

[ 1 ] Referat ten o. Paweł Siwek TJ, profesor psychologii na Papieskim Uniwersytecie "Gregorianum"w Rzymie, wygłosił na VIII Międzynarodowym Kongresie Filozofów, który odbył się w Pradze od 2 do 7 IX 1934. Ściśle mówiąc, wystąpienie o. Siwka dotyczyło nie świadomości w ogóle, ale zagadnienia świadomości wolności - zob. "Przegląd Powszechny" 51 (1934) t. 204, 136-140.

"Przegląd Powszechny" - miesięcznik założony i redagowany przez OO. Jezuitów. Wychodził w latach 1884-1939, 1947-1953; wznowiony w 1982 r.