542

Do o. Floriana Koziury

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Mugenzai no Sono | Hongochi, Nagasaki | Japan. Asia.
Mugenzai no Sono, [1934] [ 1 ]

Maryja

Drogi Ojcze

Uważam, że warto zaopiekować się możliwie najbardziej seminariami, bo stamtąd wyjdzie duchowieństwo przyszłe. - Czy mamy jaki kontakt z seminariami zagranicznymi? A w kraju jaki dotąd stosunek do poszczególnych i w ogóle?

Pamiętam, że w Niepokalanowie obiła mi się o uszy sprawa, która i tu wypłynęła, tj. czy warto słać więcej egzemplarzy do tej samej rodziny, ale do różnych jej członków. Uważam, że tak, bo z czasem się rozejdą, rozjadą i każdy powiezie z sobą swoje uskładane roczniki.

Proszę mnie informować o krokach i planach bliższych MIś. - Wszelkie trudności wewnętrzne i zewnętrzne są tylko narzędziem do silniejszego rozwóju. Ale musimy czuwać i z łaską Niepokalanej współpracować.

Więcej postaram się działać - przy pomocy Niepokalanej - raczej przez Centralę Światową w Polsce, chociaż 2 tygodnie [podróżowania] listu, to odległość trochę za duża dla bardziej rzutkiego działania.

Przybyła też karteczka z projektami nadruków na kopertach dla MIś, MIz i MIp (i Min) [ 2 ]. Uważam, że kiedyś [ 3 ] MIś posługiwać się będzie jakimś językiem światowym, np. łacińskim, a wtedy skrót sam MIś zamieni "ś" na M(undiale) albo G(enerale) lub podobne. Zagranicy dla niego nie będzie; najwyżej zaświat, bo światowy; wszystkie kraje na równi. Działał będzie w krajach, gdzie nie ma Niepokalanowa, bezpośrednio; gdzie zaś już jest, przez dany Niepokalanów, który przez MIN, MIK i MIZ (czy inne skróty) działał będzie wewnątrz Niepokalanowa, kraju i wpośród wychodźstwa danego narodu. - Ale to może jeszcze przedwczesne. Nomenklatura w danym Niepokalanowie (np. w polskim one N, K, Z - nie MI) byłaby w języku danego kraju (nie światowym).

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] List bez daty. Rok 1934 ustalono na podstawie: 1) wyrażenia MIś (MI światowa) użytego w liście nr 504 z 1934 r.; 2) formatu papieru listowego używanego w 1934 r.; 3) związku treściowego z listem Świętego z dnia 21 II 1935, z tym że list nr 542 jest wcześniejszy. Koniec r. 1934 wydaje się być właściwym usytuowaniem listu.

[ 2 ] Wyjaśnienie skrótów: MIś, MIM, MIG = MI światowa; MIZ, MIz = MI zagranica; MIp lub MIP = MI na Polskę; MIn lub MIN = MI Niepokalanowa; MIK = MI krajowa.

[ 3 ] W oryginale wyraz podkreślony trzykrotnie.