543

Do o. Mariana Wójcika [ 1 ]

Oryg.:ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Hongochi-machi | Nagasaki, Nippon.

Nagasaki, 21 I 1935

Maryja

Drogi Ojcze,

W liście do ojca gwardiana była wzmianka, że i do mnie w sprawie dziennika coś się załącza. - Nic jednak załączone nie było, ani dotąd poczta nie przyniosła. - Dołączam jednak jeszcze trochę myśli.

Dziś czytałem program IKC [ 2 ] z Krakowa na rok bieżący. Więc rozszerzenie zainteresowań, ulepszenia pod każdym wzglądem. Dążenie do godnego reprezentowania prasy polskiej.

Idąc tą drogą, może on wpaść na pomysł, że nie każdego stać dziś w Polsce na 25 groszy dziennie dla dziennika, i że wobec tego trzeba zacząć coś o dużo niższej cenie. Jeśliby "Kurierek" to zaczął (a stać go na to), nasz "Dzienniczek" byłby pogrzebany. Uważam więc, że trzeba się spieszyć, by czasem wieść o przygotowaniach za daleko się nie rozeszła.

O ile by tylko monety 2-groszowe albo 1-groszowe były dość rozpowszechnione, to wolałbym rozpocząć nasz "Mały Ilustrowany Dzienniczek", MID, od 2 groszy za egzemplarz.

Objętość: połowa tego, co jako okazowe przyszło na początku. - Wtedy i nowy linotyp może nie zaraz byłby konieczny.

Powiedzieć w nim wyraźnie na wstępie, ze ponieważ czasy cięższe, nie każdego stać na kupno zwyczajnego dziennika, a wszyscy chcieliby wiedzieć, co ważniejszego dzieje się w kraju i na świecie, dlatego służymy tym małym ale ilustrowanym dzienniczkiem.

Na początek na ogół niewiele obiecywać, ale w miarę możności i rozwoju dawać.

Im mniejszy on będzie na początku, tym łatwiej przemknie pomiędzy skałami pierwszych trudności,

Im niższa będzie jego cena, tym łatwiej i szybciej zdobywać będzie czytelników.

Zresztą nie znam bliższych warunków bieżących w Polsce, więc trudno mi coś trafniej w szczegółach powiedzieć.

Niepokalana sama przez św. Posłuszeństwo najlepiej pokieruje.

W Niepokalanej i św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 3 ]

PS - Ciekawym przyczynkiem do sprawy taktyki walki jest artykuł ks. dra Kozubskiego w "Kurierze Warszawskim" 1 stycznia [19]35 roku [ 4 ].

[ 1 ] Adresat wymieniony jest na kopii przesłanej do prowincjała o. Anzelma Kubita.

[ 2 ] "Ilustrowany Kurier Codzienny" (IKC) - zob. Pisma, 110, przyp. 2.

[ 3 ] Podpis własnoręczny.

[ 4 ] Art. ks. dra Zygmunta Kozubskiego, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, nosi tytuł Taktyka katolicka.