547

Do o. Justyna Nazima [ 1 ]

Oryg.: ms, częściowo rkps, AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 21 II 1935

Maryja

Drogi Ojcze,

Zauważyłem w "Elenchusie Braci" na rok 1935, że w konwentach, gdzie są erekcje kanoniczne MI, nie zawsze jest zaznaczony ojciec, który by był moderatorem MI w myśl kan. 698.

O ile więc poważne racje w poszczególnych wypadkach nie wymagałyby zwłoki, trzeba, by tacy ojcowie byli wyznaczeni. - Proszę więc zwrócić się, jako Dyrektor krajowy na Polskę, do Prowincjałatu, poddając ewentualne nazwiska ojców, którzy by otrzymali nominację "ab loci Ordinario" [ 2 ]. Proszę mi też donieść, jak sprawa została załatwiona.

Warto by też corocznie rozsyłać kwestionariusz sprawozdaniowy do miejsc, gdzie MI jest kanonicznie erygowane, by zorientować się w żywotności poszczególnych Sedes [ 3 ].

Chciałbym też dowiedzieć się - jako od Wicedyrektora MI światowego: 1) Jak się ma sprawa z MI w Paryżu, gdzie ponoć OO. Kapucyni chcieli MI rozwinąć? [ 4 ] i 2) Jak sprawa z MI w Lowanium [ 5 ], bo na zeszłoroczny kwestionariusz rozesłany Prowincjałom nie otrzymałem stamtąd żadnej odpowiedzi.

Uważam, że warto by udać się osobiście na Łotwę, by na miejscu zbadać trudności "Rycerzowe" i MI i spróbować je na miejscu osobiście pozałatwiać.

Co do załatwiania spraw trudno mi nieraz zorientować się, co jest wnioskiem br. sekretarza, a co wicedyrekcji; dlatego dobrze by było, gdyby wnioski wicedyrekcji podpisywał O .Wicedyrektor.

Jak tam sprawa dziennika MI?

Co do hasła, to MI jako takie nie na określonego hasła, ale za "Maryja" zyskuje się za każdym razem odpust.

Co do poświęcenia rodzin, to przepiękna to rzecz. I MI pragnie Niepokalanej zdobyć każdą duszę i każde "ens morale" [ 6 ] jak rodziny, stowarzyszenia itd., ale nie uważałbym za wskazane narzucać członkom MI tę określoną formę, tym bardziej, że nie uwzględnia ona przywileju Niepokalanego Poczęcia, co jest naszym charakterem jako MI.

Dobrze, że całe organizacje do Niepokalanej się tulą.

Odpisałem tu na pytania br. Łukasza [ 7 ], bo z dopisków Ojca wnioskuję, że to pytania Wicedyrektora. - Dziękuję mu też serdecznie za sporo miłych wiadomości z działalności Niepokalanej przez Jej MI.

Już kończę, bo zaraz dzwonek na spanie.

Z serdeczną prośbą o modlitwę, byśmy Niepokalanej co dzień lepiej służyli.

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 8 ]

PS - Sztywny ten list wypisałem i odłożyłem. Inne zajęcia pochłonęły i ... odleżał się. Tymczasem przybył "Rycerz" włoski [ 9 ]. Ponieważ tam rektor Kolegium jako Sedis Primariae jest nazwany "direttore generale della Milizia" (str. 14), dobrze będzie pomijać podobną nazwę co do mnie w korespondencji z nimi, a także nie forsować w stosunkach z innymi krajami. Niechaj raczej Rzym się rozrusza [ 10 ].

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Na adresata wskazuje uwaga św. Maksymiliana na odwrocie karty: "O. Justyn".

[ 2 ] Przez ordynariusza miejsca.

[ 3 ] Poszczególnych siedzib, tj. kół MI w poszczególnych miejscowościach.

[ 4 ] Por. Pisma, 517. Brak danych na ten temat. W ogóle MI we Francji rozwijała się słabo.

[ 5 ] Koło MI w Lowanium w Belgii, założone w grudniu 1933 r., liczyło ok. 500 członków, a asystentem kościelnym był franciszkanin o. Bernard de Wit.

[ 6 ] Każdy byt moralny, ciało moralne.

[ 7 ] Br. Łukasza Kuźby.

[ 8 ] Począwszy od podpisu, do końca listu rękopis.

[ 9 ] Zob. Pisma, 469, przyp. 2.

[ 10 ] O. Justyn Nazim, podobnie jak i inni współbracia, uważał i tytułował św. Maksymiliana dyrektorem generalnym MI, gdy on sam pragnął w tym czasie, by tytuł ten nosił i funkcję tę spełniał rektor "Seraphicum" - Sedes Primariae (Siedziby Macierzystej) MI.