550

Do o. Domenico Tavaniego

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. - Kop. kalk. mszynopisu: AN.

Nagasaki, 13 III 1935

I[esus] M[aria] I[oseph] F[ranciscus]

Reverendissime Pater [Minister] Generalis!

Occurrente primo lustro vitae "Mugenzai no Seibo no Kishi" in proximo mense Maio, mitto insimul in speciali involuoro chartam geographicam Imperii Iaponici cum indicatione

quot exemplaria "Kishi" ad singulas praefecturas mittuntur, ac humiliter oro benedictionem

Seraphicam pro nobis omnibus, qui totam spem gratiae renovationis nostri

Ordinis in Immaculata, omnium gratiarum Mediatrice, ponentes, in hac longinqua regione

pro animarum salute sub Eius patrocinio ac Ea mediante laboramus.

Indignus in S[ancto] P[atre] Francisco

fr. Maximilianus M-a Kolbe OMC

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale!

Z okazji przypadającego w maju pierwszego pięciolecia istnienia "Mugenzai no Seibo no Kishi" [ 1 ] przesyłam zarazem w specjalnym opakowaniu mapę orientacyjną cesarstwa japońskiego z zaznaczeniem, ile egzemplarzy "Kishi" wysyła się do poszczególnych prefektur [ 2 ] i proszę pokornie o błogosławieństwo serafickie dla nas wszystkich, którzy pokładając w Niepokalanej Pośredniczce łask wszelkich całkowitą nadzieję łaski odnowienia naszego Zakonu, pracujemy w tym odległym kraju pod Jej opieką i za Jej pośrednictwem dla zbawienia dusz.

Niegodny w św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe
franciszkanin.

[ 1 ] Zob. Pisma, 228.

[ 2 ] Mapa reprodukowana w "Wiad. z Prow." 4 (1934) 12-13.