560a

Do br. kleryka Mieczysława Mirochny [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.:
Mugenzai no Sono | Hongochi, Nagasaki | Japan. Asia.
Nagasaki, 30 VII 1935

Maryja

Drogi Bracie

Dziś o. Gwardian [ 2 ] udał się do Shindenbary [ 3 ] na rekolekcje i dlatego zlecił już mi "rozsortowanie" załączników do listu od o. Samuela [ 4 ]. Dlatego załączam list z Halicza [ 5 ].

Dzięki Niepokalanej u nas wszystko dobrze. Gorąco przypieka więcej niż dobrze (w cieniu ponoć do 30 stopni, a na słońca tyle, ile się zmieściło w termometrze).

Nie piszę więcej, by zaraz pchnąć list. Chodzi nadal na katechizm ten pan co zaczął. Gorliwa dusza. Pomódl się czasem o jego nawrócenie [ 6 ].

Z prośbą o modlitwę

br. Maksymilian M-a Kolbe

[PS] Dnia 2 sierpnia bracia Klemens [ 7 ] i Jan [ 8 ] rozpoczną nowicjat, a Piotruś [ 9 ] stanie się br. Dominikiem.

"Rycerz" włoski donosi:

1) że dnia 11 lutego odbyła się akademia w Kolegium w Rzymie ku czci Niepokalanej. Mszę św. z Kom[unią] św. generalną odprawił N. O. Tymoteusz Brauchle, sumę Dyr[ektor] Gen[eralny] prymarii O. Abate, Rektor Kolegium, a błogosławieństwa Przen[ajświętszym] Sakramentem (po południu i po akademii) udzielił N. O. Peregryn Haczela.

2) MI dostała się do Holandii pokonawszy trudności prawa cywilnego i zagnieździła [się] przy naszym kościele w Kaalbeide za staraniem o. Fortunata [ 10 ].

3) W Rumunii liczba członków MI przekroczyła 10 000 w 34 większych centrach propagandy. Itd., itd.

Cześć za wszystko Niepokalanej!

Serdeczne pozdrowienia ks. proboszczowi.

List można posłać br. Aleksemu [ 11 ], by pozdrowienia i życzenia "o. Aleksjańskie" sobie mógł wyczytać.

[ 1 ] Br. Mieczysław Mirochna i br. Aleksy Tabaka przebywali w tym czasie - przed święceniami - na wypoczynku u jednego z księży na wyspach Goto.

[ 2 ] O. Kornel Czupryk.

[ 3 ] Była tam misja założona przez Ojców Trapistów w 1926 r. - zob. L’Eglise Catholique dans L’Empire Japonais 1935, 46.

[ 4 ] O. Samuela Rosenbaigera.

[ 5 ] W miejscowości Święty Stanisław k. Halicza klerycy przebywali na wakacjach.

[ 6 ] Brak bliższych danych, o kogo chodzi.

[ 7 ] Br. Klemens Kim Hyei Yon.

[ 8 ] Br. Yohane Miyamoto.

[ 9 ] Br. Dominiko Hatanaka.

[ 10 ] O. Fortunata Delgeijera.

[ 11 ] Br. Aleksemu Tabace.