561

Do br. Gabriela Siemińskiego [ 1 ]

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Hongochi-machi | Nagasaki, Nippon.
[Mugenzai no Sono,] 2 VIII 1935

Maryja

Drogi Bracie,

Niepokalana jeszcze o wiele więcej potrafi zdziałać, niż dotąd zdziałała, a nawet o wiele więcej, niż my wyobrazić sobie możemy. Byleśmy tylko co dzień bardziej stawali się Jej rzeczą i własnością, to Ona o wiele większe jeszcze cuda uczyni, mimo naszej słabości, nieświadomości i złości nawet.

Modlitwy nam rzeczywiście tu w Japonii bardzo potrzeba, bo każde nawrócenie jest łaską. Bez łaski "Rycerz" nie poruszy umysłów i serc.

Trzeba, by naprawdę nie my, ale Ona sama, Niepokalana, przez swego "Rycerza" do serc się dostawała.

U nas gorąco dochodzi do 38 stopni w cieniu.

Kończę, bo bardzo a bardzo jestem zajęty.

W św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 2 ]

[ 1 ] Na adresata wskazuje uwaga w. Maksymiliana na początku listu: "Br. Gabriel Siemiński".

[ 2 ] Podpis własnoręczny.